Tor Bjurström

Tor Bjurström

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1961