Oskar II

Oskar II, 1902. Bilden är beskuren. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Oskar II, 1829–1907

Kung 1872–1907. Brödrafolkens väl var Oskar II:s valspråk som svensk-norsk unionskung. Efter unionsupplösningen 1905 ändrades det till Sveriges väl.

Oskar Fredrik föddes i januari 1829 på Kungl. Slottet. Han var son till Oskar (I) och Josefina av Leuchtenberg.

År 1857 gifte han sig i Biebrich, Tyskland, med prinsessan Sofia av Nassau. I äktenskapet föddes fyra söner, varav den äldsta blev Gustaf V.

Under Oskar II:s regeringstid genomgick Sverige en period av industrialisering och snabb teknisk utveckling. Samtidigt försvagades unionen mellan Sverige och Norge för att till slut upplösas. Perioden går ibland under beteckningen den Oskarianska.

Oskar var den tredje av fyra bröder i en syskonskara på fem. Då den äldste brodern, kung Karl XV saknade tronarvinge och prins Gustav den näst äldste av bröderna, hade avlidit redan 1852, blev Karl XV vid sin död 1872 efterträdd av brodern Oskar (II).

Oskar var högt begåvad, grundligt bildad, men temperamentsfull och ombytlig. Hans framträdande var representativt och ståtligt. Djupt bedrövad över unionspolitikens misslyckande och unionsupplösningen 1905 avled han i december 1907.

Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum i Stockholm den 23 september 1897. På fotots baksida står skrivet: ”H.M. Konung Oscar II, regeringsjubileet. Frukost på Hasselbacken 23 sept.” Handskrivet på framsidan: ”Sittande fr vänster: arvstorhertiginnan Hilda av Baden, kronprinsessan Victoria, storfurstinnan Elisabeth av Ryssland, kronprinsessan Louise av Danmark, furstinnan Batheldis av Waldeck-Pyrmont. Stående fr vänster: arvstorhertigen Wilhelm Ernst av Sachsen-Weimar, arvstorhertigen Wilhelm av Luxemburg, prins Ruprecht av Bayern, prins Chira av Siam, arvstorhertigen Fredrik av Baden, prinsessan Ingeborg, kronprins Gustaf, kronprins Fredrik av Danmark, ärkehertig Eugen av Österrike, prins Carl, konung Oscar II, furst Fredrik av Waldeck-Pyrmont, storfurst Konstantin av Ryssland, prins Christian av Schleswig-Holstein, prinsessan Thyra av Danmark, prins Eugen, hertigen av Aosta. Stockholm, september 1897 (konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum)”.

Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum i Stockholm den 23 september 1897. På fotots baksida står skrivet: ”H.M. Konung Oscar II, regeringsjubileet. Frukost på Hasselbacken 23 sept.” Handskrivet på framsidan: ”Sittande fr vänster: arvstorhertiginnan Hilda av Baden, kronprinsessan Victoria, storfurstinnan Elisabeth av Ryssland, kronprinsessan Louise av Danmark, furstinnan Batheldis av Waldeck-Pyrmont. Stående fr vänster: arvstorhertigen Wilhelm Ernst av Sachsen-Weimar, arvstorhertigen Wilhelm av Luxemburg, prins Ruprecht av Bayern, prins Chira av Siam, arvstorhertigen Fredrik av Baden, prinsessan Ingeborg, kronprins Gustaf, kronprins Fredrik av Danmark, ärkehertig Eugen av Österrike, prins Carl, konung Oscar II, furst Fredrik av Waldeck-Pyrmont, storfurst Konstantin av Ryssland, prins Christian av Schleswig-Holstein, prinsessan Thyra av Danmark, prins Eugen, hertigen av Aosta. Stockholm, september 1897 (konung Oscar II:s 25-åriga regeringsjubileum)”. Fotograf: Klemming's Atelier. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.