Oskar I

Kung Oskar I. Konstnär Arvid Julius Gottfried Virgins kopia efter Carl Theodor Staaff målning. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Oskar I, 1799–1859

Kung 1844–59. Valspråk: Rätt och sanning

Joseph François Oskar föddes i juli 1799 i Paris och växte upp i Frankrike. Han var enda barn till Jean Baptiste Bernadotte och Désirée Clary. Vid tronföljarvalet i Örebro 1810 ansågs det viktigt att den blivande kungen också hade en son och efterträdare. Ett porträtt av den unge Oskar, som spreds vid valriksdagen i Örebro, fungerade som draghjälp för faderns kandidatur.

1818, när Karl XIV Johan blev unionskung, blev Oskar Sveriges och Norges kronprins. Den 19 juni 1823 gifte han sig med Joséphine av Leuchtenberg i Stockholms storkyrka.

Efter faderns död, 1844, övertog han styrelsen av landet. Som kung blev han inte så liberal som oppositionen hade föreställt sig och efter 1848-års politiska oroligheter blev han i det närmaste konservativ.

Oskar I:s förhoppningar om att den svensk-norska unionen skulle uppfattas som ett enda rike hade omintetgjorts. Mot slutet av sin regering lär han ha klagat över att unionen var olycklig, och för framtiden inte kunde bli annat.

1859 avled Oskar I på Kungl. Slottet efter en längre tids sjukdom.

Porträtt av Oskar I med familj, ca 1856. Övre raden från vänster: Prins August, prinsessan Eugénie och kronprins Karl (XV). Nedre raden från vänster: Drottning Josefina, Oskar I, prinsessan "Sessan" Louise och kronprinsessan Lovisa. Fotografiet är det äldsta kända med en svensk drottning på och är taget av Mathias Hansen.

Porträtt av Oskar I med familj, ca 1856. Övre raden från vänster: Prins August, prinsessan Eugénie och kronprins Karl (XV). Nedre raden från vänster: Drottning Josefina, Oskar I, prinsessan "Sessan" Louise och kronprinsessan Lovisa. Fotografiet är det äldsta kända med en svensk drottning på och är taget av Mathias Hansen. Reprofoto Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna