Josefina av Leuchtenberg

Porträtt av drottning Josefina, utförd 1856 av konstnär Sophie Adlersparre. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Josefina (Joséphine) av Leuchtenberg, 1807–1876

Joséphine Maximiliana Eugenia Napoleona av Leuchtenberg, föddes i mars 1807 i Milano som dotter till den franske generalen Eugene de Beauharnais och prinsessan Augusta Amalia av Bayern.

Den 23 augusti 1822 kom kronprins Oskar på besök till Eichstätt i Bayern där han fick träffa den då 15-åriga Joséphine. Kronprinsen blev förtjust i henne och några dagar senare anhöll han om hennes hand.

Den katolska vigselceremonin ägde rum i München den 22 maj 1823, utan kronprinsens närvaro. Joséphine fördes till altaret av sin far Eugène medan kronprins Oskar företräddes av Joséphines morbror Karl av Bayern. Två dagar senare lämnade Joséphine Bayern för att resa till Sverige. Den 19 juni 1823, vid endast 16 års ålder, ägde den svenska vigselceremonin rum i Stockholms storkyrka. Hennes officiella namn blev Josefina.

Att vara katolik i Sverige på den tiden var omgärdat av hårda restriktioner men Josefina förblev katolik. Hon bidrog till uppförandet av den första katolska kyrkan i Stockholm 1837, samt till tillkomsten av de katolska församlingarna i Göteborg och Kristiania.

I maj 1826 föddes kronprinsparets första barn, Karl, och inom några få år föddes ytterligare fyra barn.

1844, när Oskar blev kung, fick Josefina ett ökat inflytande på politiken och för Oskar blev hans hustru hans enda verkligt förtrogna rådgivare.

Under vintern 1875/1876 blev änkedrottning Josefina allt svagare, och i maj 1876 drabbades hon av en lunginflammation, vilket komplicerades av hjärtbesvär, den 7 juni avled hon.

Änkedrottning Josefina i Ehrenstrahlsalongen på Drottningholms slott. Till vänster hovfröken Charlotte Lagerheim och till höger, med dragspelet, hovfröken Lotten von Heijne. Bilden är från 1860-talet.

Änkedrottning Josefina i Ehrenstrahlsalongen på Drottningholms slott. Till vänster hovfröken Charlotte Lagerheim och till höger, med dragspelet, hovfröken Lotten von Heijne. Bilden är från 1860-talet. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Till toppen