Drottning Ingrid av Danmark

Porträtt av Ingrid från 1947, foto Lindquist. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Sveriges Kungahus tillhör ätten Bernadotte, som sedan över 200 år sitter på Sveriges tron.

Drottning Ingrid av Danmark, 1910–2000

Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta, föddes i mars 1910 på Stockholms slott. Hon var dotter till dåvarande kronprins Gustaf (VI) Adolf och dennes första gemål prinsessan Margareta av Storbritannien. Ingrid blev sedermera drottning av Danmark.

Sommaren 1935 firades hennes bröllop med kronprins Fredrik av Danmark med pompa och ståt i Stockholm. I början var den nya kronprinsessan inte särskilt populär i sitt nya hemland. Under andra världskriget intog hon en kritisk hållning till nazismen och familjens val att stanna i Danmark ökade hennes popularitet. När kung Kristian X avled 1947 och Ingrids gemål blev kung Fredrik IX var hennes popularitet befäst.

Genom riksdagsbeslut 1953 infördes i Danmark kvinnlig tronföljd varigenom kungaparets äldsta dotter Margrethe vid sin fars död, 1972, besteg tronen.

Drottning Ingrid avled i november 2000 på Fredensborgs slott i Danmark.

Prinsessan Ingrids bröllop med Frederik av Danmark den 24 maj 1935 i Stockholm.

Prinsessan Ingrids bröllop med Frederik av Danmark den 24 maj 1935 i Stockholm. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.