Kalender

Välkommen att delta i Kungl. Hovförsamlingens gudstjänster och konserter!

Kalender

Gudstjänst

Första söndagen i advent, Ett nådens år

Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Arméns Brassensemble
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

Högmässa

Andra söndagen i advent, Guds rike är nära

Hovpredikant Karin Johannesson
Goba Gospel
Dirigent Marita Schollin

Högmässa

Tredje söndagen i advent, Bana väg för Herren

Hovpredikant Lena Fagéus
Klarinettist Kjell Fagéus
Pianist Love Derwinger

Julbön

Julbön – Fjärde söndagen i advent, Julafton

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

Juldagsgudtjänst, Drottningholms slottskyrka

Juldagen, Jesu födelse

25/12 Kl.11.00 Juldagsgudstjänst
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Lovö Kyrkas Kör
Dirigent Leif Asp
Organist Bengt Tribukait

Högmässa

Juldagen, Jesu födelse

Hovpredikant Carina Nilsson
Slottskyrkans Vokalensemble
Dirigent Mary Ljungquist Hén

Musikgudstjänst

Annandag jul, Martyrerna

Hovpredikant Hans Rhodin
Sollentuna Gosskör och Sollentuna Diskantkör
Dirigent Maria Stadell

Högmässa, sammanlyst till Storkyrkan

Söndagen efter jul, Guds barn

Högmässan sammanlyst till Storkyrkan

Nyårskonsert

Nyårsafton

Arméns Musikkår
Hovsångerskan Elin Rombo
Operasångaren Joachim Bäckström
Dirigent Eric Solén

Högmässan sammanlyst till Storkyrkan

Nyårsdagen, I Jesu namn

Högmässan sammanlyst till Storkyrkan

Musikgudstjänst

Trettondedag jul, Guds härlighet i Kristus

Musikgudstjänst
Hovpredikant: Erland Ros

Högmässa

Första söndagen efter trettondedagen, Jesu dop

Hovpredikant: Hans Rhodin

Högmässa

Andra söndagen efter trettondedagen, Livets källa

Hovpredikant: Hans Ulfvebrand

Högmässa

Tredje söndagen efter trettondedagen, Jesus skapar tro

Hovpredikant: Louise Nyman Winkler

Högmässa

Septuagesima, Nåd och tjänst

Hovpredikant: Jimmy Åkerfeldt

Högmässa

Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsen ljus

Hovpredikant: Carina Nilsson

Musikgudstjänst

Kyndelsmässodagen, Uppenbarelsen ljus

Hovpredikant: Madeleine Åhlstedt

Högmässa

Fastlagssöndagen, Kärlekens väg

Hovpredikant: Christer Staaf

Högmässa

Första söndagen i fastan, Prövningens stund

Hovpredikant: Staffan Eklund

Högmässa

Andra söndagen i fastan, Den kämpande tron

Hovpredikant: Åke Bonnier

Högmässa

Tredje söndagen i fastan, Kampen mot ondskan

Hovpredikant: Peter Strömmer

Högmässa

Midfastosöndagen, Livets bröd

Hovpredikant: Britt-Marie Hjertén

Högmässa

Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk

Hovpredikant: Eva Sundelin Isaksson

Musikgudstjänst

Jungfru Marie bebådelsedag, Guds mäktiga verk

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

Högmässa

Palmsöndagen, Vägen till korset

Hovpredikant: Jimmy Åkerfeldt

Skärtorsdagsmässa med Getsemaneandakt

Skärtorsdagen, Det nya förbundet

Hovpredikant: Carina Nilsson

Långfredagsgudstjänst

Långfredagen, Korset

Hovpredikant: Richard Wottle

Högmässa

Påskdagen, Kristus är uppstånden

Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen

Högmässa

Annandag påsk, Möte med den uppståndne

Hovpredikant: Karin Johannesson

Högmässa

Andra söndagen i påsktiden, Påskens vittnen

Hovpredikant: Anders Novak

  • 1
  • 2
Till toppen