Kalender

Välkommen att delta i Kungl. Hovförsamlingens gudstjänster och konserter!

Kalender

Högmässa

Tredje söndagen i påsktiden, Den gode herden

Hovpredikant: Jan-Olof Johansson
St Sigfrids kör Växjö
Dirigent Yvonne Steen Olander

Högmässa

Fjärde söndagen i påsktiden, Vägen till livet

Hovpredikant: Ann-Gerd Jansson
Stora Tuna Kammarkör
Dirigent Anita Sundmark

Gudstjänst

Femte söndagen i påsktiden, Att växa i tro

Hovpredikant: Louise Nyman Winkler
Grindtorpskyrkans kör
Dirigent Barbro Nygren

Till toppen