Kungl. Hovförsamlingen

Kungl. Hovförsamlingen

Pastor/kyrkoherde Michael Bjerkhagens installation i Hovförsamlingen 2013 i närvaro av Kungaparet. Foto: Rickard L. Eriksson

Välkommen att delta i Hovförsamlingens gudstjänster!
Kungl. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling i Svenska kyrkan och består av cirka 500 medlemmar.

Kalender

Högmässa

Tredje söndagen i advent, Bana väg för Herren

 • Hovpredikant Hans Rhodin
  Gitarrist Mattias von Wachenfeldt
  Organist Göte Widlund

Högmässa

Fjärde söndagen i advent, Herrens moder

 • Hovpredikant Christer Staaf
  Nya Prinskvartetten
  Violinist Semmy Stahlhammer
  Hovorganist Mary Ljungquist Hén

Julbön

Julafton

 • Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
  Slottskyrkans Vokalensemble
  Dirigent Mary Ljungquist Hén

Högmässa

Juldagen, Jesu födelse

 • Hovpredikant Peter Strömmer
  Slottskyrkans Vokalensemble
  Dirigent Mary Ljungquist Hén

Musikgudstjänst

Annandag jul, Martyrerna

 • Hovpredikant: Eva Sundelin Isaksson
  Ensemblen Pisces Dei
  Dirigent Thomas Hammar

Om Hovförsamlingen

Om Kungl. Hovförsamlingen

Kungl. Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling i Svenska kyrkan och består av cirka 500 medlemmar.

Vem kan bli medlem?

Församlingens medlemmar består av

 • Kungl. Familjen
 • de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna
 • make/maka eller hemmavarande barn till ovanstående

Församlingen är alltså icke-territoriell, eftersom man blir medlem utifrån sin anställning, inte utifrån var man bor.

Man kan kvarstå som medlem i församlingen efter att man slutat sin tjänst eller gått i pension. Även familjemedlemmar kan vara medlemmar.

Barn som är hemmavarande (dvs. är under 18 år och bor hemma) kan vara medlemmar. Barn som efter 18 års ålder flyttat till annan församling kan dock inte bli medlemmar i Hovförsamlingen på nytt, eller bli medlemmar retroaktivt.

Vill du bli medlem? Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, michael.bjerkhagen@royalcourt.se, tfn 08-402 62 97.

Församlingsaftnar och utflykter

Som medlem i Kungl. Hovförsamlingen får du inbjudningar till församlingsaftnar som äger rum två gånger om året i Bernadottebiblioteket. Kungaparet deltar regelbundet och ofta även Kronprinsessan.

Vid dessa församlingsaftnar får vi lyssna till föredrag i något intressant ämne och musik som vår hovorganist Mary Ljungquist Hén ansvarar för. Det kan till exempel vara en vokalensemble eller instrumentalsolister.

Det bjuds också på kaffe med dopp och avslutas med aftonbön. Varje höst ordnar församlingen också en bussutfärd till något kulturellt och historiskt mål.

Dop, vigsel och begravning

Vigsel i Slottskyrkan.

Vigsel i Slottskyrkan.

Du som är medlem i Kungl. Hovförsamlingen, arbetar eller har arbetat vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna, har för din personliga del tillgång till Slottskyrkan och dess personal i samband med livets olika högtider. Det betyder exempelvis att barnbarn till medlemmar eller anställda normalt sett inte kan nyttja Slottskyrkan. Detta sker dock i mån av tid och utrymme i Slottskyrkans övriga planering.

Du som avser att gifta dig i Slottskyrkan, tänk på att i god tid anhålla om hindersprövning samt anmälan om namn hos Skatteverket.

Läs mer dopet på Svenska kyrkans webbplats.

Kontakta Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, tfn 08-402 62 97.

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Hovförsamlingen Play

Här kan du se Kungl. Hovförsamlingens digitala gudstjänster och andakter.

Till toppen