Telegram till president Stubb

Med anledning av dådet i Vanda, Finland har H.M. Konungen i dag skickat ett kondoleanstelegram till H.E. President Alexander Stubb.

H.E. President Alexander Stubb
HELSINGFORS

Min familj och jag har med bestörtning tagit del av nyheten om dagens skjutning i en skola i Vanda utanför Helsingfors.

Vi tänker på de drabbade, deras anhöriga, elever och personal, och önskar framföra vårt djupa deltagande i deras, och Er, sorg.

Carl Gustaf R

 

Kungl. Slottet, Stockholm
2 april 2024

Till toppen