Telegram till Drottningen av Danmark

Inför H.M. Drottning Margrethe II:s abdikation senare i dag har H.M. Konungen under morgonen skickat ett telegram till Drottning Margrethe.

H.M. Drottning Margrethe II
Amalienborg
KÖPENHAMN

Eders Majestät,
Kära kusin Daisy!

När Du i dag frånträder Ditt höga ämbete som Drottning av Danmark vill jag framföra mitt varma tack för det goda samarbetet genom åren. Du inträder nu i en förändrad roll, men vänskapen mellan oss består – innerlig och konstant.

Som Danmarks Drottning har Du varit en garant för den närhet och tillgivenhet som i dag råder mellan våra länder och hus. För detta vill jag tacka Dig särskilt.

På denna historiska dag önskar min familj och jag Dig lycka och välgång i framtiden.

CARL GUSTAF R

Drottningholms slott

14 januari 2024