Telegram till president Stubb

Med anledning av Alexander Stubbs installation som Republiken Finlands president har H.M. Konungen i dag skickat ett gratulationstelegram samt en inbjudan att avlägga statsbesök till Sverige den 23–24 april.

Republiken Finlands President
Alexander Stubb
HELSINGFORS

Ers Excellens,

Med anledning av Ert tillträde som Republiken Finlands trettonde president sänder jag mina och svenska folkets hjärtligaste gratulationer.

Mellan våra folk finns en stark samhörighet och våra länders historiska band är mångåriga. Med värme och glädje minns Drottningen och jag såväl våra många besök i Finland som det senaste finländska statsbesöket i Sverige 2022.

För att ge oss möjlighet att ytterligare stärka banden mellan våra länder och folk är det en ära för Drottningen och mig att få inbjuda Ers Excellens och Fru Innes-Stubb att avlägga statsbesök till Sverige den 23–24 april i år.

Ert besök ger oss möjlighet att fördjupa våra länders samarbete såväl bilateralt som i regionala och internationella organisationer.

Drottningen och jag frambringar våra välgångsönskningar till Er och till Finlands folk.

CARL GUSTAF R

Kungl. Slottet, Stockholm
1 mars 2024