Telegram till Konungen av Danmark

Med anledning av H.M. Konung Frederik X:s trontillträde har H.M. Konungen under eftermiddagen skickat ett telegram till Konungen av Danmark.

H.M. Konung Frederik X
Amalienborg
KÖPENHAMN

Eders Majestät,
Käre Frederik!

När Du i dag uppstiger på den danska tronen sänder jag mina och det svenska folkets gratulationer till dig och Danmarks folk.

Till Dig och Drottning Mary vill jag därutöver framföra mina och min familjs innerligaste välgångsönskningar.

Denna dag påminner oss om den historiska gemenskap, närhet och hjärtlighet som förbinder våra två länder och familjer.

Det är min förhoppning att de redan mycket nära dansk-svenska relationerna fördjupas än mer under åren som ligger framför oss.

CARL GUSTAF R

Drottningholms slott

14 januari 2024