Kronprinsessparet besöker Kalifornien

Den 19–22 februari genomför Kronprinsessparet en officiell resa till Kalifornien, USA. Resan görs på önskemål av regeringen och syftet är att bredda och utveckla relationerna med Kalifornien inom innovation, grön omställning och framväxande teknologier med fokus på artificiell intelligens (AI). Under besöket invigde Kronprinsessan också Sveriges nya generalkonsulat i San Francisco.

Kronprinsessan höll tal vid Green Transition Summit i Palo Alto, Kalifornien.

Kronprinsessan höll tal vid Green Transition Summit i Palo Alto, Kalifornien. Foto: Clément Morin

Kronprinsessparet genomför resan till Kalifornien tillsammans med statsrådet Johan Forssell och en näringslivsdelegation under ledning av Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien i samarbete med Business Sweden.

Torsdag 22 februari

Seminarium på Nordic Innovation House

Kronprinsessparet, statsrådet och delegationen inledde torsdagen med att närvara vid ett frukostseminarium där diskussioner om ett förstärkt samarbete mellan Sverige och Kalifornien fördes.

Kronprinsessparet vid ankomsten till Nordic Innovation House.

Kronprinsessparet vid ankomsten till Nordic Innovation House. Foto: Clément Morin

Prins Daniel under seminariet på Nordic Innovation House.

Prins Daniel under seminariet på Nordic Innovation House. Foto: Clément Morin

Deltagande i Green Transition Summit

Kronprinsessparet, statsrådet och näringslivsdelegationen samt representanter från bland annat akademi och industri samlades avslutningsvis för en konferens rörande fördjupat samarbete inom den gröna omställningen.

Under konferensen, som arrangerades av Business Sweden, höll Kronprinsessan ett anförande där hon sade:

Working together to accelerate the green transition and move towards a sustainable and secure future is not only important – it is of the utmost necessity.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan och Prins Daniel deltog i konferensen Green Transition Summit.

Kronprinsessan och Prins Daniel deltog i konferensen Green Transition Summit. Foto: Clément Morin

Kronprinsessparet välkomnades av skolbarn i Palo Alto.

Kronprinsessparet välkomnades av skolbarn i Palo Alto. Foto: Clément Morin

Onsdag 21 februari

Företagsbesök med den svenska näringslivs­delegationen

Kronprinsessparet och statsrådet tillbringade onsdagen i Palo Alto där de bland annat besökte Nvidia, Intel och Google.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell under presentationen på Nvidia.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell under presentationen på Nvidia. Foto: Clément Morin

Kronprinsessan och Prins Daniel i samtal med Nvidias chef Jensen Huang.

Kronprinsessan och Prins Daniel i samtal med Nvidias chef Jensen Huang. Foto: Clément Morin

På företagen fick delegationen presentationer om artificiell intelligens och deltog även i diskussioner rörande utvecklingen av AI.

Besök på Intel.

Foto: Clément Morin

Intels vd Pat Gelsinger höll en presentation om företaget.

Intels vd Pat Gelsinger höll en presentation om företaget. Foto: Clément Morin

Presentation under besöket på Google.

Presentation under besöket på Google. Foto: Clément Morin

Kronprinsessparet fick en demonstration av hur en dator kan lära sig att känna igen former.

Kronprinsessparet fick en demonstration av hur en dator kan lära sig att känna igen former. Foto: Clément Morin

Under eftermiddagen besökte delegationen Stanford-universitetet. Där gavs en fördjupning om de etiska aspekterna kring AI.

Kronprinsessan hälsar på svenska studenter vid ankomsten till Stanford-universitetet.

Kronprinsessan hälsar på svenska studenter vid ankomsten till Stanford-universitetet. Foto: Clément Morin

Stanford-universitetet.

Foto: Clément Morin

Presentation på Stanford-universitetet.

Foto: Clément Morin

Kronprinsessparet tillsammans med generalkonsul Anna Lekvall, statsrådet Johan Forssell, Marcus Wallenberg, professor emeritus Arthur Bienenstock, ambassadör Urban Ahlin och övriga deltagare vid besöket på Stanford-universitetet.

Kronprinsessparet tillsammans med generalkonsul Anna Lekvall, statsrådet Johan Forssell, Marcus Wallenberg, professor emeritus Arthur Bienenstock, ambassadör Urban Ahlin och övriga deltagare vid besöket på Stanford-universitetet. Foto: Clément Morin

Tisdag 20 februari

Möte med Kaliforniens guvernör Gavin Newsom

Under tisdagens morgon togs Kronprinsessan, Prins Daniel och statsrådet emot av Kaliforniens guvernör i Sacramento för ett bilateralt möte. Vid mötet skrevs ett avtal om samarbete mellan Sverige och Kalifornien för att främja den gröna omställningen.

Statsrådet Johan Forssell och delstatsguvernör Gavin Newsom vid undertecknandet av samarbetsavtalet.

Statsrådet Johan Forssell och delstatsguvernör Gavin Newsom vid undertecknandet av samarbetsavtalet. Foto: Clément Morin

Besök på generalkonsulatets kansli

Kronprinsessparet och statsrådet Forssell besökte därefter generalkonsulatet i San Franciscos nyinrättade kansli. Där deltog de i ett möte med personalen samt en rundvandring i kanslilokalerna.

Kronprinsessan tillsammans med statsrådet Johan Forssell och generalkonsul Anna Lekvall under besöket på generalkonsulatets kansli.

Kronprinsessan tillsammans med statsrådet Johan Forssell och generalkonsul Anna Lekvall under besöket på generalkonsulatets kansli. Foto: Clément Morin

Briefing om förarlösa bilar

Kronprinsessparet och statsrådet fick under eftermiddagen ta del av den nya teknologin kring förarlösa bilar som är ett nytt inslag i stadsbilden i San Francisco.

Kronprinsessan under färd i en förarlös bil.

Kronprinsessan under färd i en förarlös bil. Foto: Clément Morin

Besök på Open AI

Tillsammans med näringslivsdelegationen och statsrådet togs Kronprinsessparet därefter emot på Open AI för att ta del av den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell tillsammans med näringslivsdelegationen på Open AI.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell tillsammans med näringslivsdelegationen på Open AI. Foto: Clément Morin

Möte med San Franciscos borgmästare

Kronprinsessan, Prins Daniel och statsrådet Forssell togs under kvällen emot av San Franciscos borgmästare London Breed i City Hall.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell tillsammans med borgmästare London Breed utanför City Hall.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell tillsammans med borgmästare London Breed utanför City Hall. Foto: Clément Morin

Under besöket i City Hall.

Under besöket i City Hall. Foto: Clément Morin

Invigning av Sveriges generalkonsulat

Under kvällen invigde Kronprinsessan det nya svenska generalkonsulatet vid en ceremoni i San Franciscos musikkonservatorium, i närvaro av statsrådet Johan Forssell.

Kronprinsessan inviger Sveriges nya generalkonsulat.

Kronprinsessan inviger Sveriges nya generalkonsulat. Foto: Clément Morin

City Hall.

City Hall. Foto: Clément Morin

Måndag 19 februari

Kronprinsessan och Prins Daniel framför Golden gate-bron i San Francisco.

Kronprinsessan och Prins Daniel framför Golden gate-bron i San Francisco. Foto: Clément Morin

Marine Mammal Center och vandring vid Rodeo Beach

För att uppmärksamma arbetet med hållbarhet och bevarande av havsmiljön besökte Kronprinsessparet den ideella organisationen Marine Mammal Center som verkar för att skydda haven genom forskning och utbildning, samt rehabilitering av djur.

Kronprinsessan under besöket på Marine Mammal Center.

Kronprinsessan under besöket på Marine Mammal Center. Foto: Clément Morin

På Marine Mammal Center fick Kronprinsessparet bland annat information om organisationens rehabilitering av marina däggdjur.

På Marine Mammal Center fick Kronprinsessparet bland annat information om organisationens rehabilitering av marina däggdjur. Foto: Clément Morin

Efter besöket passade Kronprinsessan och Prins Daniel på att vandra på Rodeo Beach Coastal Trailhead.

Vandring vid Rodeo Beach.

Vandring vid Rodeo Beach. Foto: Clément Morin

Skandinaviska skolan

Kronprinsessan och Prins Daniel träffade under eftermiddagen elever vid The Scandinavian School and Cultural Center. Skolan erbjuder skandinaviska språk- och kulturstudier.

Kronprinsessan tillsammans med en av Skandinaviska skolans elever.

Kronprinsessan tillsammans med en av Skandinaviska skolans elever. Foto: Clément Morin

Prins Daniel träffar en elev på Skandinaviska skolan.

Foto: Clément Morin

Svenska flaggor med Golden gate-bron i bakgrunden.

Foto: Clément Morin

Mottagning för svenskar i Kalifornien

Under seneftermiddagen besökte Kronprinsessparet och statsrådet Forssell den svenska församlingen i San Francisco. Där träffade de svenskar som är bosatta i San Francisco Bay Area.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell, tillsammans med komminister Johan Schröder, generalkonsul Anna Lekvall och ambassadör Urban Ahlin vid ankomsten till Svenska kyrkan.

Kronprinsessparet och statsrådet Johan Forssell, tillsammans med komminister Johan Schröder, generalkonsul Anna Lekvall och ambassadör Urban Ahlin vid ankomsten till Svenska kyrkan. Foto: Clément Morin

Kronprinsessan hälsar på svenskar bosatta i San Francisco.

Kronprinsessan hälsar på svenskar bosatta i San Francisco. Foto: Clément Morin

I samband med mottagningen höll Kronprinsessan ett tal där hon sade:

När Prins Daniel och jag genomför officiella besök i utlandet sätter vi särskilt stort värde på att få träffa den lokala svenskkolonin.

Ni utlandssvenskar är alla ambassadörer för vårt land och ni är alla viktiga pusselbitar i arbetet att stärka banden länder emellan.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan höll tal vid mottagningen.

Kronprinsessan höll tal vid mottagningen. Foto: Clément Morin

På tisdag fortsätter Kronprinsessan och Prins Daniel besöket i San Francisco och Sacramento, bland annat för ett möte med Kaliforniens guvernör. Under dagen inviger Kronprinsessan även det nya svenska generalkonsulatet i San Francisco.

I San Fransisco får Kronprinsessparet också en presentation av teknologin med förarlösa bilar och gör ett besök på företaget Open AI.

Senare i veckan besöker Kronprinsessparet Palo Alto.

Officiella besök

Kronprinsessan och Prins Daniel genomför årligen officiella besök i utlandet efter önskemål från regeringen.

Vid dessa officiella besök medföljer även statsråd ur regeringen samt i regel en näringslivsdelegation.

Läs mer om officiella besök

Till toppen