Gästlista vid galamiddag

hos DD.MM. Konungen och Drottningen vid statsbesök från Danmark den 6 maj 2024

DD.MM. Konungen och Drottningen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia
Prinsessan Christina Fru Magnuson och generalkonsul Tord Magnuson

Hedersgäster

 • DD.MM. Konung Frederik X och Drottning Mary av Danmark

Officiell delegation

 • Vice statsminister och försvarsminister Troels Lund Poulsen
 • Skatteminister Jeppe Bruus
 • Hovmarskalk Christian Schønau
 • Departementschef Michael Dithmer
 • Kommunikationschef Lene Balleby
 • Privatsekreterare Henriette Ellermann-Kingombe
 • Protokollchefen ambassadör Nathalia Feinberg
 • Kontorschef Christine Pii Hansen
 • Biträdande ambassadör Lars Bo Kirketerp Lund och dr. Sofia Lund
 • Kommendör Peter Schinkel Stamp, KS Dannebrogen
 • H.M. Konungens av Danmark adjutant major Thomas S. Lassen
 • Avdelningschef Birgitte Christensen
 • Politisk direktör Kasper Høeg-Jensen
 • Privatsekreterare Morten Roland Hansen,
 • Ceremonimästare Anders Friis
 • Departementschef Jeppe Tranholm-Mikkelsen
 • Ambassadör Kristina Miskowiak Beckvard och herr Henrik Paludan Beckvard
 • Näringsminister Morten Bødskov

Svensk uppvaktning

 • Ambassadör Charlotte Wrangberg och civilingenjör Håkan Wrangberg
 • Förste livmedikus docent Lars Wennberg
 • Hovdam friherrinnan Christina von Schwerin
 • Överadjutant flottiljamiral Johan Norlén
 • Kabinettskammarherre överintendent Lars Amréus

Corps diplomatique

 • Ambassadör Aud Kolberg, Norge
 • Ambassadör Bryndis Kjartansdóttir, Island
 • Ambassadör Maimo Henriksson och Dr. Teemu Kokko, Finland
 • Ambassadör Ilse Ruse och herr Vitolds Rusis, Lettland
 • Ambassadör Toomas Lukk och fru Piret Lukk, Estland
 • Ambassadör Linas Antanas Linkevicius, Litauen

Riksdagen

 • Talman dr. Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén
 • Riksdagsledamot Peter Hultqvist och fru Anne Helminen-Hultqvist
 • Riksdagsledamot Aron Emilsson och ledamot Janina Fond
 • Riksdagsledamot Hans Wallmark och universitetsdirektör Susanne Wallmark
 • Riksdagsdirektör Ingvar Mattson

Partiordförande

 • Språkrör Daniel Helldén
 • Partiordförande Muharrem Demirok

Regeringen

 • Statsminister Ulf Kristersson och pastorsadjunkt Birgitta Ed Kristersson
 • Statsrådet Ebba Busch
 • Statsrådet Tobias Billström och vattenstrateg Sofia Billström Åkerman
 • Statsrådet Pål Jonson och fru Tomoko Jonson
 • Statsrådet Jessika Roswall
 • Statsrådet Parisa Liljestrand och herr Peter Wieslander
 • Statsrådet Lotta Edholm

Regeringskansliet

 • Protokollchef ambassadör Maria Christina Lundqvist (Utrikesdepartementet)
 • Statssekreterare Johan Stuart (Statsrådsberedningen) och näringspolitisk chef Anna Cederschiöld Stuart
 • Enhetschef ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin (Utrikesdepartementet) och journalist Påhl Ruin

Myndigheter

 • Överbefälhavare general Micael Bydén och polismästare Linda H. Staaf
 • Landshövding Anna Kinberg Batra och artist David Batra

Trossamfund

 • Ärkebiskop Martin Modéus och domkyrkopedagog Marianne Langby Modéus

Danskt näringsliv

 • Verkställande direktör Robert Mærsk Uggla (A.P. Møller Holding A/S) och advokat Paola Uggla

Svenskt näringsliv m. m.

 • Ordförande Jacob Wallenberg (Svenskt Näringsliv) och kulturkonsulent Annika Levin
 • Verkställande direktör Jan Larsson (Business Sweden) och förstelärare Nathalie Landin
 • Ordförande Marcus Wallenberg (SEB) och arkitekt SAR Fanny Sachs
 • Styrelseordförande Caroline Berg (Axel Johnson AB) och verkställande direktör Johan Berg
 • Verkställande direktör Johanna Norberg (Danske Bank Sverige) och herr Jesper Norberg
 • Verkställande direktör Anette Steenberg (Medicon Valley Alliance) och direktör Kevin Lundgren Kristensen
 • Verkställande direktör Linus Eriksson (Öresundsbrokonsortiet) och affärschef Annika Eriksson

Besökta institutioner m. m.

 • Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell (Stockholms stad)
 • Finansborgarråd Karin Wanngård (Stockholms stad) och herr Stefan Wanngård Johansson
 • Styresman fil.dr. Sanne Houby-Nielsen (Stiftelsen Nordiska museet) och professor Anders Andrén
 • Professor Christer Fuglesang och fru Elisabeth Fuglesang
 • Rektor professor Anders Söderholm (Kungl. Tekniska högskolan)
 • Civilingenjör Andreas Mogensen
 • Civilingenjör Marcus Wandt och civilingenjör Karina Wandt
 • Verkställande direktör Joel Ambré (Forskaren/Vectura Fastigheter AB) och fru Frida Sporre Ambré
 • Marinchef konteramiral Ewa Skoog Haslum (Försvarsmakten) och försäljningschef Stefan Haslum
 • Överintendent Karin Sidén (Prins Eugens Waldemarsudde) och herr Joakim Ejander
 • Vice verkställande direktör Peter Jidesjö (Permobil) och fru Pernilla Jidesjö
 • Verkställande direktör Kathrine Bengaard Poulsen (Novo Nordisk Scandinavia AB)
 • Verkställande direktör professor Jens Nielsen (BioInnovation Institute)

Kultur och media

 • Överintendent Gitte Ørskou (Moderna Museet) och herr Dan Bøndergaard
 • Verkställande direktör Kitte Wagner (Dramaten)
 • Förbundskapten Jon Dahl Tomasson (Sveriges herrlandslag i fotboll) och fru Line Kongeskov Tomasson

Akademi och forskning

 • Generaldirektör professor Helmut Schober (European Spallation Source) och dr. Anita Schober
 • Rektor professor Maria Knutson Wedel (Sveriges lantbruksuniversitet) och herr Magnus Wedel
 • Preses Inger Andersson (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) och professor Martin Bäckdahl

Förutvarande ambassadörer i Köpenhamn

 • Ambassadör Inga Eriksson Fogh (ambassadör i Köpenhamn 2010–2015) och advokat Peter Fogh
 • Ambassadör Fredrik Jörgensen (ambassadör i Köpenhamn 2015–2020) och hovrättsråd Marianne Jörgensen

Kungl. Hovstaterna

 • H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll
 • Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen-Finecke
 • Förste hovmarskalk Göran Lithell och fru Karin Lithell
 • Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton
 • Överceremonimästare ambassadör Anders Ahnlid
 • Ståthållare fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols
 • Överintendent fil.dr Margareta Nisser Dalman
 • Överintendent Jan Lindman
 • Informationschef Margareta Thorgren
 • Hovmarskalk Andreas Ershammar
 • Hovmarskalk Isabella Törngren
 • Ceremonimästare friherre Otto von Platen
 • Vice ceremonimästare Björn Fröling
 • Hovdam fru Harriet Bredelius
 • Kammarherre agr.dr Carl-Anders Helander
 • Kammarherren Otto Drakenberg
 • Bitr. informationschef Johan Tegel

Kungl. Staberna

 • Stabschef generalmajor Peder Ohlsson och polisintendent Anna Ohlsson
 • H.M. Konungens vakthavande adjutant överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson
 • H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant kommendörkapten Jonas Forsmark
 • H.K.H Prins Carl Philips vakthavande adjutant överstelöjtnant Daniel Ottosson