DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel på officiellt besök till Kalifornien

Den 19–22 februari 2024 besöker Kronprinsessan och Prins Daniel Kalifornien tillsammans med statsrådet Johan Forssell och en näringslivsdelegation under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samarbete med Business Sweden.

Kronprinsessparets officiella besök äger rum på önskemål av regeringen och syftet med besöket är att bredda och utveckla relationerna med Kalifornien inom innovation, grön omställning och framväxande teknologier med fokus på artificiell intelligens (AI).

Kalifornien är en av världens största ekonomier och i dagsläget finns över hundra svenska företag representerade i delstaten.

Som en del av det officiella besöket invigs även det nya svenska generalkonsulatet i San Francisco.

Ur programmet för besöket i Kalifornien

Programpunkter kan läggas till eller tas bort.

Måndagen den 19 februari, San Francisco

Besök vid Marine Mammal Center

För att uppmärksamma arbetet med hållbarhet och bevarande av havsmiljön besöker Kronprinsessparet den ideella organisationen Marine Mammal Center som verkar för att skydda haven genom forskning och utbildning samt rehabilitering av djur.

Besök på skandinaviska skolan

Kronprinsessan och Prins Daniel besöker under eftermiddagen elever vid The Scandinavian School and Cultural Center. Skolan erbjuder skandinaviska språk- och kulturstudier.

Mottagning för svenskar i Kalifornien

Under seneftermiddagen besöker Kronprinsessparet och statsrådet Forssell den svenska församlingen i San Francisco för en möjlighet att möta svenskar som är bosatta i San Francisco Bay Area.

Tisdagen den 20 februari, Sacramento och San Francisco

Möte med Kaliforniens guvernör Gavin Newsom

Under tisdagens morgon tas Kronprinsessan, Prins Daniel och statsrådet emot av Kaliforniens guvernör i Sacramento för ett bilateralt möte. Ett avtal om samarbete mellan Sverige och Kalifornien för att främja den gröna omställningen väntas skrivas under i samband med besöket i Sacramento.

Besök på generalkonsulatets kansli

Kronprinsessparet och statsrådet Forssell besöker därefter det nyinrättade generalkonsulatets i San Francisco kansli för ett möte med personalen samt en rundvandring i kanslilokalerna.

Briefing om förarlösa bilar

Kronprinsessparet och statsrådet får under eftermiddagen ta del av den nya teknologin kring förarlösa bilar som är ett nytt inslag i stadsbilden i San Francisco.

Besök på Open AI

Tillsammans med näringslivsdelegationen och statsrådet tas Kronprinsessparet därefter emot på Open AI för att ta del av den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens.

Möte med San Franciscos borgmästare

Kronprinsessan, Prins Daniel och statsrådet Forssell tas under kvällen emot av San Franciscos borgmästare London Breed i City Hall.

Invigning av Sveriges generalkonsulat

Under kvällen förrättar Kronprinsessan invigningen av det nya svenska generalkonsulatet vid en ceremoni i San Franciscos musikkonservatorium, i närvaro av statsrådet Johan Forssell.

Onsdagen den 21 februari, Palo Alto

Företagsbesök med den svenska näringslivsdelegationen

Kronprinsessparet och statsrådet tillbringar onsdagen i Palo Alto där de bland annat genomför besök vid Nvidia, Intel och Google för presentationer och diskussioner rörande utvecklingen av artificiell intelligens.

Under eftermiddagen besöker delegationen därutöver Stanford-universitetet för en fördjupning kring de etiska aspekterna kring AI.

Torsdagen den 22 februari, Palo Alto

Seminarium på Nordic Innovation House

Kronprinsessparet, statsrådet och delegationen inleder torsdagen genom att närvara vid ett frukostseminarium där ett förstärkt samarbete mellan Sverige och Kalifornien diskuteras.

Deltagande i Green Transition Summit

Kronprinsessparet, statsrådet och näringslivsdelegationen samt representanter från bland annat akademi och industri samlas avslutningsvis för en konferens rörande fördjupat samarbete inom den gröna omställningen. Under konferensen, som arrangeras av Business Sweden, håller Kronprinsessan ett anförande.

Officiella besök

Kronprinsessan och Prins Daniel genomför årligen officiella besök i utlandet efter önskemål från regeringen. Vid dessa officiella besök medföljer även statsråd ur regeringen samt i regel en näringslivsdelegation.

Läs mer om officiella besök