Kungen vid seminarium om Östersjön

Den 29 november närvarade Kungen vid Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens seminarium Östersjön – mycket mer än ett förorenat innanhav.

Kungen höll ett tal under Östersjöseminariet.

Kungen höll ett tal under Östersjöseminariet. Foto: Erik Cronberg

Vid ankomsten till Kungl. Skogs- och lantbruksakademien togs Kungen emot av akademiens preses Jan Fryk, akademisekreterare Peter Normark och vice preses Lena Ingvarsson.

Kungen tillsammans med Magnus Enell, Jan Fryk, Lena Ingvarsson och Peter Normark vid ankomsten till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungen tillsammans med Magnus Enell, Jan Fryk, Lena Ingvarsson och Peter Normark vid ankomsten till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Foto: Erik Cronberg

Under dagen hölls föredrag och panelsamtal som bland annat behandlade Östersjöns sjöfart, militära betydelse, energiproduktion och djurliv. Moderator var Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas.

Efter seminariet höll Kungen ett tacktal där han sa:

Jag tycker dagens diskussioner också visat hur viktigt det är med samverkan för att nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Jag är helt övertygad om att Östersjön kommer vara i vårt fokus i långt mer än 50 år till och ser fram emot att följa den diskussionen!

H.M. Konungen

Foto: Erik Cronberg

Kungen är akademiens beskyddare och seminariet arrangerades med anledning av 50-årsjubileet för trontillträdet.

Kungl. Skogs- och lantbruks­akademien

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Läs mer om KSLA