H.M. Konungens tacktal vid seminarium på Kungl. Skogs- och lantbruks­akademien

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Preses,
Akademisekreterare

Stort tack för dagens seminarium.

Under denna höst har jag varit på flera fina seminarier som har anordnats för att uppmärksamma att det är 50 år sedan jag blev kung.

Jag har njutit av kunglig musik på en konsert arrangerad av Kungliga Musikaliska akademien. Kungliga Vitterhets akademien anordnade seminarium om min farfar Gustaf VI Adolfs stora intresse för arkeologi och hur hans arbete påverkade forskningen.

På Kungliga Konst akademien fick vi lära oss mer om de kungliga slotten och parkerna. Och på Kungliga Örlogsmannasällskapet och
Kungliga Krigsvetenskapsakademien i Karlskrona lyssnade vi på hur det stundande Nato-inträdet påverkar vårt land.

Dagens seminarium knyter på något sätt ihop det med var allt började.
Som nybliven kung i Sverige funderade jag mycket på min roll. Det går inte att klä sig i någon annans mantel, utan jag kan bara vara mig själv. Jag utgick från mitt stora intresse för skog och hav och natur och började närma mig de frågorna. Det ledde till mitt livslånga engagemang i miljöfrågor och naturligtvis har Östersjön där Öland med Kalmarsund varit en mycket viktig del i det.

Och det är inte bara bildligt jag har följt havets utveckling – utan även bokstavligen. Både under ytan och på ytan.

Jag har kört mycket båt på Östersjön, både i segelbåt och motorbåt. Redan som barn fiskade jag vid Solliden och vi åkte till fiskeläget och handlade fisk. Detta har jag också fört över till mina barn. Men fisket har förändrats, det har jag märkt. Jag har också sett djurlivet förändras: Återkomsten av havsörn och säl.

Ni har i dag gjort en gedigen genomgång av läget kring vårt känsliga innanhav. Det är ju faktiskt ett av de mest förorenade haven i världen. Vi i Sverige med vår långa kust har naturligtvis ett särskilt ansvar i detta.

Östersjön har också en geopolitisk betydelse. Det gällde under kalla kriget och kanske ännu mer idag, när Sverige står på tröskeln till Nato. Östersjön är ju också en del där framtidens vindkraftparker kommer att kunna placeras.

Jag tycker dagens diskussioner också visat hur viktigt det är med samverkan för att nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Jag är helt övertygad om att Östersjön kommer vara i vårt fokus i långt mer än 50 år till och ser fram emot att följa den diskussionen!

Återigen, stort tack!