Kronprinsessan öppningstalade vid Utlandssvenskarnas parlament

Från Haga slott öppningstalade Kronprinsessan vid Utlandssvenskarnas parlament, som ägde rum digitalt tisdagen den 20 juni.

Kronprinsessan deltog digitalt vid Utlandssvenskarnas parlament från Haga slott.

Kronprinsessan deltog digitalt vid Utlandssvenskarnas parlament från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Utlandssvenskarnas parlament är ett forum där organisationen Svenskar i Världens samlar utlandssvenskar, experter och politiker från samtliga riksdagspartier för att diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder.

Kronprinsessan under det digitala mötet.

Kronprinsessan under det digitala mötet. Foto: Kungl. Hovstaterna

I sitt öppningstal sade Kronprinsessan bland annat:

Vi svenskar har i alla tider flyttat och rest utomlands. På grund av studier, arbete, kärlek eller av annan anledning. Det finns en lång tradition av att på plats i andra länder lära sig mer om andra kulturer – och inte minst språk.

Utlandsvistelsen berikar, ger oss vidgade perspektiv och en ökad förståelse för andra människor. Visst finns det utmaningar, men jag är övertygad om att de allra flesta tycker det är värt det.

H.K.H. Kronprinsessan

Svenskar i Världen grundades 1983 och är en ideell och politisk oberoende organisation som verkar för att öka och tillvarata svenskars internationella erfarenhet och kompetens.