Kungen delade ut Vegamedaljen och Johan August Wahlbergs medalj

Fredagen den 17 september delade Kungen ut Vegamedaljen och Johan August Wahlbergs medalj vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Kungen delar ut Vegamedaljen till professor Anssi Ilmari Paasi.

Kungen delar ut Vegamedaljen till professor Anssi Ilmari Paasi. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) som Kungen är högste beskyddare för. Medaljen går enligt stadgarna till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen”.

I år tilldelades medaljen Anssi Ilmari Paasi, professor i geografi vid Uleåborgs universitet (Oulun Yliopisto), Finland. Anssi Ilmari Paassi får priset för hans stora bidrag till geografisk forskning, särskilt hans kritiska förnyelse och breddning av politisk geografi. Professor Paasis forskning är inriktad mot relationen mellan territorium och individ.

Johan August Wahlbergs medalj

Kungen delade även ut Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emerita Margareta Ihse och professor emerita Karna Lidmar-Bergström, båda vid Stockholms universitet.

Margareta Ihse och Karna Lidmar-Bergström tilldelas medaljerna för sina stora och banbrytande insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med medaljerna också uppmärksamma deras roll som tidiga kvinnliga föregångare, dels inom sina respektive fält samt inom naturgeografin som helhet.

Professor emerita Margareta Ihse tar emot Johan August Wahlbergs medalj ur Kungens hand.

Professor emerita Margareta Ihse tar emot Johan August Wahlbergs medalj ur Kungens hand. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kungen delar ut Johan August Wahlbergs medalj till professor emerita Karna Lidmar-Bergström vid ceremonin på Kungliga slottet.

Kungen delar ut Johan August Wahlbergs medalj till professor emerita Karna Lidmar-Bergström vid ceremonin på Kungliga slottet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Text...

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditionens syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.