Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltnings kontor vid Stora Skuggan. Foto: Petra Jolinder/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Djurgårdens förvaltning har som huvuduppgift att förvalta Konungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården.

Om förvaltningen

Om Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF)

I förvaltningens uppgift ingår att värna det historiska kulturlandskapet, vårda den befintliga naturen och anpassa området till människors önskan om en stimulerande fritids- och rekreationsmiljö samt att se till framtida behov.

Kungl. Djurgårdens förvaltning är självfinansierad. Intäkterna används för att förbättra och försköna Djurgården.

Verksamheten är indelad i fyra ansvarsområden

  • Parkförvaltning
  • Fastighetsförvaltning
  • Naturvård
  • Evenemang

Parkavdelningen

Parkavdelningen svarar för drift och underhåll av parker, trädgårdar, vägar och belysning på Djurgården och Fjäderholmarna.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen förvaltar, vårdar och underhåller byggnader och anläggningar på norra och södra Djurgården samt Fjäderholmarna. De flesta byggnader är klassade som kulturhistoriskt värdefulla och underhålls så långt som möjligt med traditionella material och arbetsmetoder.

Inom beståndet finns även ett stort antal byggnader som av Riksantikvarieämbetet är klassade som statliga byggnadsminnen (SBM). Exempel på sådana är Rosendals slott, Stora Sjötullen, varvs-ön Beckholmen, Kungl. Borgen samt Stora Skuggan.

Naturvårdsavdelningen

Avdelningen handhar skötsel och vård av skog, träd, naturbete, våtmarker samt viltvård inom Djurgården och Fjäderholmarna. I ett projekt med Världsnaturfonden WWF hålls boskap på delar av norra Djurgården. I naturvården ingår också begränsad skyddsjakt på rådjur och vitkindade gäss på norra och södra Djurgården.

Evenemangsavdelningen

Avdelningen handlägger förfrågningar om evenemang och andra korttidsupplåtelser på Djurgården och Fjäderholmarna. Många publika evenemang äger rum på Djurgården, till exempel Stockholm Marathon och musikkonserter vid Sjöhistoriska Museet.

Djurgårdsbron

Djurgårdsbrons avstängningstider

Under perioden 20 april – 15 september 2024 stängs infarten till Djurgården via Djurgårdsbommen på helger kl. 10–17.

Avstängningen gäller från skylten vid Djurgårdsbron i riktning in mot Djurgården. Avstängningen gäller inte för bussar, taxi eller fordon med giltigt handikapp­tillstånd, inte heller för fordon med passertillstånd.

Boende och verksamma kan beställa passertillstånd av Nordic Level Parking AB.

För mer info, kontakta infoparkering@nordiclevelgroup.com

Parkering

Parkering på Kungl. Djurgården

Nordic Level Parking AB ansvarar för parkeringsövervakningen åt Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Vid frågor, vänligen kontakta deras kundtjänst infoparkering@nordiclevelgroup.com, kundtjänst tfn 08‑588 018 00

För hyresgäster

För Kungl. Djurgårdens hyresgäster

Felanmälan kan göras dygnet runt på hyresgast.kdf@kungahuset.se

Felanmälan kan även göras vardagar kl. 9–11 på 08-402 60 10

Under ej ordinarie arbetstid hänvisas akuta ärenden till jouren 08-29 43 70

Blankett för ändring/komplettering Word, 62.3 kB.

Kontakt

Kontakta Kungl. Djurgårdens förvaltning

Telefon, växel
08-402 60 00, vardagar kl. 8–17 (maj–aug: vardagar kl. 8–16)

Adress
Kungl. Djurgårdens förvaltning
Box 27138
102 52 Stockholm
Besöksadress: Stora Skuggans väg 22

E-post
info.kdf@kungahuset.se

Porträtt Margareta Thorgren
Porträtt Irene Beertema Strömmer

Petra Jolinder

Byråsekreterare

petra.jolinder@kungahuset.se

08-402 64 46

Porträtt Ulrika Näsholm

Helena Dahl

Fastighetsintendent

helena.dahl@kungahuset.se

08-402 63 78

Porträtt Daniel Urso
Porträtt Annika Jeppsson

Johan Nilsson

Projektledare evenemang
johan.nilsson@kungahuset.se
08-402 63 94

Porträtt Margareta Thorgren

Gunnar Björkman
Park- och gatuchef
gunnar.bjorkman@kungahuset.se
08-402 63 71

Porträtt Irene Beertema Strömmer

Helena Bladh

Biträdande Park- och gatuchef
helena.bladh@kungahuset.se
08-402 63 73

Porträtt Ulrika Näsholm
Porträtt Daniel Urso

Staffan Backdahl

Teknisk förvaltare
staffan.backdahl@kungahuset.se
08-402 63 80

Porträtt Daniel Urso

Henrik Niklasson

Naturvårdsintendent, jägmästare
henrik.niklasson@kungahuset.se
08-402 63 74