Tillfälliga förändringar i Kungl. Hovstaternas verksamhet

H.M. Konungen har fattat beslut om ett antal tillfälliga programförändringar i närtid.

Statschefens och Kungl. Hovstaternas verksamhet fortskrider inom ramen för vad rådande omständigheter kring det nya coronaviruset medger. Hovet följer de beslut som fattas samt de råd och rekommendationer som ges av regering och expertmyndigheter.

Kungen och Kungafamiljen är angelägna om att i möjligaste mån bidra till att begränsa spridning av covid-19.

Mot denna bakgrund har H.M. Konungen fattat beslut om ett antal tillfälliga programförändringar i närtid. Kungl. Hovstaterna följer utvecklingen och gör kontinuerligt förnyade bedömningar.

Beslutet innebär följande:

  • Alla planerade program kommer successivt att omprövas utifrån risker och förutsättningar
  • Kungen och Kronprinsessan kommer, när så är möjligt, att genomföra programpunkter separat snarare än gemensamt.
  • Stor restriktivitet kommer att råda vad gäller Kungafamiljens resor.
  • Arrangörer som väljer att flytta fram evenemang där kungligt deltagande är planerat kommer att mötas av förståelse för detta. Hovet kommer i dessa fall att så långt som möjligt tillmötesgå önskan om kunglig närvaro vid senare tillfälle.

För samtliga anställda vid hovet gäller sedan tidigare vissa restriktioner och riktlinjer avseende resor och liknande. Av hänsyn till medarbetare och externa medverkande kommer såväl antalet möten som mötesformer och antal deltagare att ses över och anpassas.

Utöver dessa förändringar fattades den 12 mars beslut om att begränsa öppethållande och besöksströmmar vid de kungliga slotten.

Kungafamiljens officiella program uppdateras kontinuerligt här på kungahusets webbplats.