Statsbesök från Finland

Den 23–24 april 2024 avlägger Republiken Finlands president Alexander Stubb, tillsammans med fru Suzanne Innes-Stubb, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten åtföljs av en delegation med representanter för regering och näringsliv.

Traditionen att en nyvald finländsk president genomför sitt första statsbesök till Sverige är ett uttryck för den särskilda relation som råder mellan Sverige och Finland. Statsbesöket bekräftar den nära förbindelsen och samhörigheten.

Syftet med besöket är att fortsätta utveckla och fördjupa det mycket nära samarbetet inom samhällets alla områden, framför allt det utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Det nya säkerhetsläget i vår omvärld gör denna relation än mer betydelsefull. Besöket syftar vidare till att verka för ett ännu närmare samarbete mellan svenskt och finländskt näringsliv för att främja handel, investeringar och gemensam stärkt global konkurrenskraft. Student- och forskningsutbyte samt kulturfrågor är andra områden som kommer att beröras under besöket.

Statsbesöket blir det sjunde inkommande statsbesöket från Finland sedan kungens trontillträde, det senaste ägde rum 2022 då president Niinistö besökte Sverige. Kungen har genomfört fem utgående statsbesök till Finland, det senaste ägde rum 2015.

Besöket genomförs under två dagar och äger rum i Stockholm och Göteborg.

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i anslutning till besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är fredagen den 12 april 2024.

Medierepresentanter i/från Finland ackrediterar sig via presidentkansliet i Helsingfors.

Presskontakter

Boel Lindbergh

Chef, UD:s internationella presscenter