Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet.

I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Styrgruppsmöte i Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel

Plats: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvaro vid utdelning av LRF Mjölks guldmedalj till mjölkbönder

Kungen, Drottningen

Plats: Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet

Presskontakt: Anna Blomberg, näringspolitisk expert opinionsbildning och kommunikation ansvarig för Hjärta mjölk, tfn: 010-184 4154, e-post: anna.blomberg@lrf.se

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företräde för landshövding Ulrika Messing, Blekinge län

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Närvaro vid 4th Virtual Meeting of Patrons of Nature (IUCN)

Prins Carl Philip

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högtidliga audienser: Nigeria, Azerbajdzjan, Israel samt Belgien

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Styrelsemöte i stiftelsen Care About the Children

Drottningen

Plats: Stockholm

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företräde för Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg

Kungen

Plats: Kungliga slottet
Tid: Samling kl. 13.30, endast fotopool
Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, e-post: press@royalcourt.se

Närvaro vid stipendieutdelning i stiftelsen Frimurare Barnhuset

Drottningen

Plats: Bååtska palatset, Stockholm

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt styrgruppsmöte i World Childhood Foundation

Drottningen, Prinsessan Madeleine

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök i Hallands län med anledning av covid-19-pandemin

Kungen, Drottningen

Plats: Laholm samt Halmstad

Presskontakt: Niklas Glans, kommunikationschef, Länsstyrelsen i Hallands län, tfn: 010-224 3248, 076-132 0120, e-post: niklas.glans@lansstyrelsen.se

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvaro vid utdelning av forskningsanslag i Lilla barnets fond

Prins Carl Philip

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Presskontakt: Annica Holmberg, tfn: 072-553 98 07, e-post: annica@safircommunication.se

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök hos Folkhälsomyndigheten

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Solna

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företräde för Europadomstolens ordförande Robert Spano

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Närvaro vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) högtidssammankomst

Kungen, Drottningen

Plats: Stockholms stadshus

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital medverkan vid ”Vårdgalan”

Drottningen

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvaro vid lansering av den digitala installationen #nejtillnäthat 2.0

Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Plats: Fotografiskas lokal F1, Stockholm

Presskontakt: Elcim Yilmaz, tfn: 0733-414 180, e-post: elcim@superturken.se

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvaro vid Generation Peps "Pep Forum"

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Quality Hotel Friends

Presskontakt: Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep, tfn: 070-649 4690, e-post: emma@generationpep.se

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök i Dalarnas län med anledning av covid-19-pandemin

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Falun

Presskontakt: Lotta Larson, kommunikationschef/länsledningskoordinator, Länsstyrelsen i Dalarnas län, tfn: 010-22 50 204, e-post: lotta.larson@lansstyrelsen.se

Läs mer

Styrelsesammanträde i Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Närvaro vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Börshuset, Stockholm

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvaro vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum

Kungen, Drottningen

Plats: Grand Hôtel, Stockholm

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avskedsaudienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

World Childhood Foundation Executive Committee Meeting

Drottningen

Plats: World Childhood Foundation, Stockholm

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalt styrelsemöte i Mentor Sverige

Drottningen

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

  • 1
  • 2