Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Närvaro vid United Nations General Assembly

Kronprinsessan

Plats: New York City, USA

Presskontakt: För ackreditering till FN, http://www.un.org/en/media/accreditation/accreditation.shtml
Alternativt kontakta MALU office på DPI-MALU e-post: malu@un.org

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid utdelning av Marcus Wallenberg-priset

Kungen, Drottningen

Plats: Grand Hôtel, Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Plats: Storkyrkan, Stockholm

Presskontakt: Emelie Simmons, Stockholms domkyrkoförsamling, tfn: 070-969 9538, e-post: emelie.simmons@svenskakyrkan.se
Sista dag för ansökan om ackreditering är 6 september

Närvaro vid riksmötets öppnande

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Plats: Riksdagen

Presskontakt: Karin Flygare, pressekreterare, Riksdagsförvaltningen, tfn: 08-786 59 14, e-post: karin.flygare@riksdagen.se
Riksdagens ordinarie ackreditering gäller. Ansökan om tillfällig pressackreditering görs via e-post till riksdagsinformation@riksdagen.se senast den 24 september kl. 12.00. Se nedan länk för mer information.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid riksdagens föreställning med anledning av riksmötets öppnande

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel, Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia

Plats: Stockholms konserthus

Presskontakt: Karin Flygare, pressekreterare, Riksdagsförvaltningen, tfn: 08-786 59 14, e-post: karin.flygare@riksdagen.se
Fotoposition kl. 18.00 för fotografer med riksdagens pressackreditering.

Besök i Linköping och Norrköping

Kungen

Plats: Linköping och Norrköping

Presskontakt: Per Åhlin, Länsstyrelsen i Östergötland, tfn: 010-223 52 14, e-post: per.ahlin@lansstyrelsen.se

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid invigning av Götala nöt- och lammköttsforsknings nya stall

Prins Carl Philip

Plats: Götala

Presskontakt: Vanja Sandgren, kommunikatör SLU Skara, tfn: 0511-67155, e-post: vanja.sandgren@slu.se

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möte med expertrådet för Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Besök i Leipzig

Drottningen

Plats: Leipzig, Tyskland

Presskontakt: Åsa Andreasson Åkerström, Communications manager World Childhood Foundation, tfn: 073-687 7006, e-post: asa.andreasson@childhood.org

Besök i Leipzig

Drottningen

Plats: Childhood-Haus, Leipzig, Tyskland

Presskontakt: Åsa Andreasson Åkerström, Communications manager World Childhood Foundation, tfn: 073-687 7006, e-post: asa.andreasson@childhood.org

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsemöte i Sophiahemmet

Prinsessan Sofia

Plats: Sophiahemmet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möte med professor Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid seminariet "Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid"

Prins Daniel

Plats: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök i Leipzig

Drottningen

Plats: Leipzig, Tyskland

Presskontakt: Åsa Andreasson Åkerström, Communications manager World Childhood Foundation, tfn: 073-687 7006, e-post: asa.andreasson@childhood.org

Närvaro vid 100-årsjubileum för Kungl. Humanistiska Vetenskaps­samfundet i Lund

Kungen

Plats: Lund

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medverkan i juryn samt prisutdelning av Årets kock 2018

Prins Carl Philip

Plats: Kungl. Tennishallen

Presskontakt: Linda Bühlmann, kommunikationsansvarig Årets Kock, e-post: press@aretskock.se

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid utdelning av Sixten Gemzéus stora musikstipendium

Kungen

Plats: Rikssalen, Kungliga slottet

Närvaro vid kyrkomötets öppnande

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan

Plats: Uppsala domkyrka

Presskontakt: Ewa Almqvist, Svenska kyrkan, tfn: 0705-469 677, e-post: ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök på Gotland

Kungen

Plats: Visby

Presskontakt: Thomas Zielinski, kommunikationschef Länsstyrelsen Gotland, tfn: 010-223 93 96, e-post: thomas.zielinski@lansstyrelsen.se

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Hjärt-Lungfondens utdelning av Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare

Prins Daniel

Plats: Linköping Konsert & Konferens, Linköping

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landskapsvandring i Ångermanland

Kronprinsessan

Plats: Skuleskogens nationalpark - Entré Väst via Långtjärnen, Norrsvedjebodarna/Skrattabborrtjärn, Stampberget, Slåttdalsskrevan och Slåttdalsberget till Entré Syd

Presskontakt: Ida Nilsing, kommunikatör Länsstyrelsen Västernorrland, tfn: 070-239 4355, e-post: info.vasternorrland@lansstyrelsen.se
Ackreditering till info.vasternorrland@lansstyrelsen.se senast 1 oktober

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Wallenberg Network Conference

Prins Daniel

Plats: Grand Hôtel

Mentor Executive Committee Meeting

Drottningen

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Företräde för WWF:s ordförande Axel Wenblad, bitr. generalsekreterare Peter Westman och ledningskoordinator Åsa von Schoting

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • 1
  • 2