H.K.H. Kronprinsessan fördjupar sin militära utbildning

För att ytterligare fördjupa sitt engagemang inom Försvarsmakten påbörjar H.K.H. Kronprinsessan särskild officers­utbildning (SOFU) under hösten 2024.

Inom ramen för sina förberedelser som blivande statschef har Kronprinsessan under många år genomfört olika former av militär utbildning för att ges grundläggande kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation.

Under hösten 2024 påbörjar Kronprinsessan särskild officersutbildning för att ges en djupare förståelse i taktik, krigsvetenskap samt militärstrategi.

Särskild officersutbildning, som Kronprinsessan nu påbörjar vid Försvarshögskolan och i Försvarsmakten, innehåller både teoretiska och praktiska utbildningsmoment.

Fakta om särskild officers­utbildning (SOFU)

Särskild officersutbildning kan genomföras som uppdragsutbildning på Försvarshögskolan, med utbildning/praktik inom Försvarsmakten, och riktar sig till personer som redan har en akademisk examen.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida

Presskontakter

Informationsavdelningen