Kungaparet av Danmark välkomnas till Sverige

Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Danmark anländer till Stockholm den 6 maj ombord på kungaskeppet Dannebrog för det nytillträdda kungaparets första statsbesök. Kungen och Drottningen av Danmark ros till Kungl. Slottet med Vasaorden.

Vasaslupen användes senast vid Kungens 50-årsjubileum som Sveriges statschef år 2023.

Vasaslupen användes senast vid Kungens 50-årsjubileum som Sveriges statschef år 2023. Foto: Anders Wiklund/TT

För första gången på flera årtionden tar kungaslupen Vasaorden emot en gästande statschef till Stockholm. Det danska kungaparet seglar in i Stockholm med kungaskeppet Dannebrog. Efter förtöjning färdas de danska gästerna i kungaslupen Vasaorden till Skeppsbron tillsammans med Kronprinsessan och Prins Daniel. Under rodden hälsas de danska gästerna med kanonsaluter från Kastellholmen och Skeppsholmen.

På Skeppsbron, nedanför Kungl. Slottet, tar Kungen och Drottningen emot Danmarks nya kungapar.

På Skeppsbron inspekterar Kungen och Kung Frederik ett grenadjärkompani ur Livgardet varefter riksdag och regering tar emot de kungliga gästerna i Rikssalen på Kungl. Slottet.

Allmänhetens platser

Allmänheten hälsas välkommen att ta del av den historiska ceremonin och välkomnandet av det danska kungaparet. Åskådarplatser nås från Gamla stan (Slottsbacken/Skeppsbron) alternativt från Kungsträdgården (Strömbron).

Dannebrog anländer till Saltsjön klockan 10.00 och klockan 10.45 beräknas det danska kungaparet anlända till Skeppsbron med kungaslupen Vasaorden.

Åskådarplatser nås från Gamla stan (Slottsbacken/Skeppsbron) alternativt från Kungsträdgården (Strömbron).

Observera att Skeppsbron stängs av för biltrafik kl. 8.30 och för gående kl. 10.30.

Klicka på bilden för att förstora.

Om statsbesök

Ett statsbesök är den högsta formen av ett besök mellan två länder och betyder att två statschefer möter varandra under högtidliga former för att befästa relationerna mellan länderna.

Statsbesöken syftar till att lägga grunden till stärkta personliga kontakter och ökat politiskt, handels- och kulturutbyte mellan länderna. Vid ett statsbesök medföljer även statsråd ur regeringen samt en näringslivs­delegation.

Läs mer om statsbesök

Vasaorden

Den första Vasaslupen byggdes år 1774 efter ritning av Fredrik Henrik af Chapman. Den användes första gången vid dåvarande hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas intåg i Stockholm den 17 juli 1774.

Efter en förödande brand 8 augusti 1921 byggdes en ny slup, Vasaorden, efter originalritningarna. Delar av den gamla Vasaorden, bland annat en full uppsättning åror, kunde räddas och används ännu idag.

Den nya Vasaorden användes första gången när kung Gustaf V anlände till invigningen av Stockholms stadshus 1923.

Invigningen av Stadshuset 1923.

Invigningen av Stadshuset 1923. Foto från Bernadottebiblioteket