Kungen gav högtidliga audienser

Den 21 mars tog Kungen emot tre nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tar emot Albaniens ambassadör, Albana Dautllari.

Kungen tar emot Albaniens ambassadör, Albana Dautllari. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundra­åriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Republiken Albanien, Albana Dautllari
  • Republiken Trinidad och Tobago, Vishnu Dhanpaul
  • Sultanatet Oman, Maitha Saif Majid Al Mahrouqi
Kungen tillsammans med Trinidad och Tobagos ambassadör, Vishnu Dhanpaul.

Kungen tillsammans med Trinidad och Tobagos ambassadör, Vishnu Dhanpaul. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Kungen hälsar Omans ambassadör Maitha Saif Majid Al Mahrouqi välkommen till Kung. Slottet.

Kungen hälsar Omans ambassadör Maitha Saif Majid Al Mahrouqi välkommen till Kung. Slottet. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna