Möten inför resa till Bangladesh

I veckan genomför Kronprinsessan en resa till Bangladesh tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och statsrådet Johan Forssell. För att förbereda sig inför resan hade Kronprinsessan möten med Utrikesdepartementet, UNDP, Water aid och Bangladesh ambassadör i Sverige.

Kronprinsessan gav företräde för Bangladesh ambassadör Mehdi Hasan,

Kronprinsessan gav företräde för Bangladesh ambassadör Mehdi Hasan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Resan till Bangladesh är Kronprinsessans första inom ramen för sitt uppdrag som UNDP:s goodwillambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Resan görs tillsammans med statsrådet Johan Forssell och Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Kronprinsessan i möte med Caroline Åberg och Stina Amnebjer från UNDP.

Kronprinsessan i möte med Stina Amnebjer och Caroline Åberg från UNDP. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

UNDP har funnits på plats i Bangladesh i över 50 år och under besöket genomför Kronprinsessan en rad fältbesök. Kronprinsessan kommer bland annat få se hur UNDP arbetar med inkluderande digital utveckling för att minska fattigdom på landsbygden och hur kvinnor och unga entreprenörer arbetar för att minska påverkan av klimatförändringar i utsatta områden. Kronprinsessan kommer även ta del av FN:s stöd till Rohingya-flyktingar i Bangladesh.

Kronprinsessan tillsammans med statssekreterare Diana Janse och medarbetare från UD.

Kronprinsessan tillsammans med statssekreterare Diana Janse och medarbetare från UD. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket kommer Kronprinsessan även ta del av Water aids arbete i Sattala Boundaray där organisationen har installerat hundratals offentliga vattenkranar, toalettanläggningar och ett system för sophantering.

Kronprinsessan i möte med  Anna Nilsdotter och Mathilda Piehl från Water aid.

Kronprinsessan i möte med Anna Nilsdotter och Mathilda Piehl från Water aid. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

FN:s globala hållbarhetsmål

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Upptäck mer

Till toppen