H.K.H. Kronprinsessans tal efter utnämningen till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP

Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Statsrådet,
Assisterande generalsekreterare,
Mina damer och herrar,

Det är en ära att ha blivit utnämnd till goodwillambassadör för UNDP. Det ger mig ytterligare möjligheter att stötta arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Jag ser fram emot att fördjupa mig i UNDP:s arbete med att förebygga och långsiktigt belysa många av de svåra utmaningar vi står inför i dag, utmaningar som påverkar människor världen över.

De globala målen har sedan lanseringen blivit ett viktigt rättesnöre för många aktörer. Som ni vet hänger de globala målen ihop med varandra och att vi måste se dem som ett system av alla tre dimensioner av hållbar utveckling – det sociala, miljömässiga och ekonomiska. Jag har haft möjlighet att ta del av FN, UNDP och andra FN-organs arbete i många olika sammanhang, senast under min resa till Kenya.

Kenya är ett bra exempel på hur UNDP, UNEP och andra FN-organ samarbetar med Kenya kring hållbar utveckling. Arbetet sker på statlig, regional och lokal nivå, förankrat i hela samhället

För att nå de globala målen krävs just samarbete och gemensamma lösningar.

Jag har sagt allt detta tidigare och ni har hört detta tidigare från många aktörer. Men utmaningarna är på riktigt och vi måste vända utvecklingen. Handen på hjärtat, hur många av oss kan i dag titta våra barn i ögonen och säga: ”Du behöver inte oroa dig! Vi har lösningen på de problem världen står inför.”

Jag kan inte säga det. Ni kan inte säga det. Vi måste agera och göra vad vi kan och det nu!

Vi får inte glömma bort att när vi gör framsteg, så betyder det också konkreta resultat för enskilda människor.

Barn som får möjlighet att gå i skolan. Föräldrar som kan försörja sina familjer. En trygg och säker sjukvård och tillgång till vaccin. Hållbara lösningar och ren luft.

Det handlar om att vi ska lämna en bättre planet efter oss och en värld där mänskliga rättigheter respekteras och efterlevs.

Jag är stolt över att få möjlighet att bidra till UNDP:s arbete för att nå de globala målen med ambitionen att ingen lämnas utanför.

Varmt tack!

Till toppen