Kronprinsessan gav företräde för FN:s utvecklingsprogram UNDP

Den 24 januari gav Kronprinsessan företräde på Kungl. Slottet för representanter från FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Kronprinsessan i företräde med UNDP.

Kronprinsessan i företräde med UNDP. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kronprinsessan en uppdatering om UNDP:s arbete globalt och lanseringen av UNDP:s Human Development Report 2023, Summit of the Future som äger rum i New York i september. Vid företrädet samtalade de även om ett kommande fältbesök som Kronprinsessan ska genomföra tillsammans med UNDP.

Vid företrädet deltog assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP Ulrika Modéer, chef för UNDP Sverige Caroline Åberg samt Stina Amnebjer, kommunikationsansvarig UNDP Sverige.

Vid företrädet deltog assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP Ulrika Modéer, chef för UNDP Sverige Caroline Åberg samt Stina Amnebjer, kommunikationsansvarig UNDP Sverige. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.