Kronprinsessan utnämnd till goodwill­ambassadör för FN:s utvecklings­program UNDP

Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet utsågs i dag Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Kronprinsessan undertecknar ett certifikat rörande goodwillambassadörskapet.

Kronprinsessan undertecknar ett certifikat rörande goodwillambassadörskapet. Foto: Henrik Montgomery/TT

I dag utsågs Kronprinsessan formellt till goodwillambassadör för Förenta Nationernas utvecklingsprogram.

Under ceremonin, i närvaro av assisterande generalsekreterare Ulrika Modéer och statsrådet Johan Forssell, skrev Kronprinsessan under ett certifikat som visar på goodwillambassadörskapet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Under ceremonin sade Kronprinsessan:

Jag ser fram emot att fördjupa mig i UNDP:s arbete med att förebygga och långsiktigt belysa många av de svåra utmaningar vi står inför i dag, utmaningar som påverkar människor världen över.

De globala målen har sedan lanseringen blivit ett viktigt rättesnöre för många aktörer. Som ni vet hänger de globala målen ihop med varandra och att vi måste se dem som ett system av alla tre dimensioner av hållbar utveckling – det sociala, miljömässiga och ekonomiska.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan, Ulrika Modéer och Johan Forssell. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare i Förenta Nationerna samt företrädare för UNDP, gav under ceremonin en uppdatering kring hur genomförandet av de globala målen fortskrider.

Statsrådet Johan Forssell talade därutöver om de prioriteringar och satsningar som görs för att nå de globala målen.

Goodwillambassadör för UNDP

I sin roll som goodwillambassadör kommer Kronprinsessan arbeta för att öka kunskap och engagemang för de globala målen och en hållbar framtid.

Kronprinsessans utnämning till goodwillambassadör sker på uppdrag av Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Till toppen