Kronprinsessan besökte Bangladesh med UNDP

Den 18–21 mars besökte Kronprinsessan FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Bangladesh tillsammans med statsrådet Johan Forssell samt representanter från UNDP.

Kronprinsessan besöker ön Hatiya i Bangladesh.

Kronprinsessan besöker ön Hatiya i Bangladesh. Foto: Ida Åkesson/SPA

Kronprinsessan genomförde resan till Bangladesh inom ramen för sitt uppdrag som UNDP:s goodwill­ambassadör. Med på besöket var Ulrika Modéer, FN:s assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.

Torsdag 21 mars

Den fjärde och avslutande dagen i Bangladesh inleddes med att Kronprinsessan och delegationen närvarade vid en frukost tillsammans med multilaterala banker och internationella finansiella institutioner.

Kronprinsessan i möte där vikten av fortsatt finansiering för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling diskuterades.

Kronprinsessan i möte där vikten av fortsatt finansiering för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling diskuterades. Foto: Ida Åkesson/SPA

Därefter närvarade Kronprinsessan vid ett event med fokus på det privata näringslivets viktiga roll för en inkluderande, grön omställning, samt för att nå de globala målen.

Kronprinsessan i möte med representanter från näringslivet.

Kronprinsessan i möte med representanter från näringslivet. Foto: Ida Åkesson/SPA

Eftermiddagen inledde Kronprinsessan med att besöka svenska ambassaden i Dhaka. Där fick Kronprinsessan en rundvandring och möjlighet att samtala med ambassadens medarbetare.

Kronprinsessan och ambassadör Alexandra Berg von Linde på Sveriges ambassad i Dhaka, Bangladesh.

Kronprinsessan och ambassadör Alexandra Berg von Linde på Sveriges ambassad i Dhaka, Bangladesh. Foto: Henrik Montgomery/TT

Sedan 2011 är Kronprinsessan beskyddare för Wateraid och tillsammans med organisationen besökte hon området Sattala Boundaray i norra Dhaka. Där har Wateraid installerat hundratals offentliga vattenkranar, toalettanläggningar samt ett system för sophantering. De har även genomfört utbildningar om hygien.

Kronprinsessan får information om Wateraids arbete i området Sattala Boundaray, Dhaka.

Kronprinsessan får information om Wateraids arbete i området Sattala Boundaray, Dhaka. Foto: Ida Åkesson/SPA

Efter besöket i Sattala Boundaray besökte Kronprinsessan UNDP:s kontor i Dhaka. Där fick Kronprinsessan möjlighet att träffa personalen, se lokalerna och lära sig mer om UNDP:s arbete i landet.

Kronprinsessan besöker UNDP:s kontor i Dhaka.

Kronprinsessan besöker UNDP:s kontor i Dhaka. Foto: Henrik Montgomery/TT

Senare på eftermiddagen besökte Kronprinsessan ett center för produktion av jute som är en av Bangladeshs viktigaste exportvaror.

Kronprinsessan får information om hur produktionen av juteprodukter går till.

Kronprinsessan får information om hur produktionen av juteprodukter går till. Foto: Henrik Montgomery/TT

Besöket i Bangladesh avslutades med att Kronprinsessan och delegationen närvarade vid en mottagning arrangerad av UNDP och svenska ambassaden. Inbjudna var representanter från Bangladesh regering, diplomatiska kåren, den privata sektorn, FN-organisationer och civilsamhället.

Vid mottagningen höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

My hope is that our visit has further strengthened Sweden’s and Bangladesh’s joint effort in accelerating the work on the Sustainable Development Goals.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan höll ett tal vid en mottagning i Dhaka.

Kronprinsessan höll ett tal vid en mottagning i Dhaka. Foto: Ida Åkesson/SPA

Onsdag 20 mars

Kronprinsessan och delegation inledde tredje dagen i Bangladesh med att besöka ön Hatiya. Bangladesh är ett av de länder i världen som är mest utsatta av klimatförändringarna där kustsamhällen och öar som Hatiya är extra sårbara.

Kronprinsessan i samtal med lokalbefolkningen som berättade om hur klimatförändringarna påverkar livet på ön.

Kronprinsessan i samtal med lokalbefolkningen som berättade om hur klimatförändringarna påverkar livet på ön. Foto: UNDP Bangladesh

Ön Hatiya.

Ön Hatiya. Foto: Ida Åkesson/SPA

Kronprinsessan på ön Hatiya.

Kronprinsessan på ön Hatiya. Foto: Henrik Montgomery/TT

Därefter besökte Kronprinsessan och delegationen två flyktingläger som tar emot Rohingya-flyktingar som flytt från Myanmar. På plats fick Kronprinsessan information om hur Bangladesh, tillsammans med UNHCR, stöttar Rohingya-flyktingar som flytt från Myanmar. Kronprinsessan fick även se hur FN arbetar med att stärka kvinnors rättigheter vad gäller hälsa och utbildning.

Kronprinsessan och statsrådet Johan Forssell tillsammans med representanter från UNDP besöker ett hälsocenter på flyktinglägret på ön Bhasan Char.

Kronprinsessan och statsrådet Johan Forssell tillsammans med representanter från UNDP besöker ett hälsocenter i flyktinglägret på ön Bhasan Char. Foto: Ida Åkesson/SPA

Bhasan Char.

Bhasan Char. Foto: Henrik Montgomery/TT

Besök på ett av flyktinglägrens skolor på ön Bhasan Char.

Besök på ett av flyktinglägrens skolor på ön Bhasan Char. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan på Cox's Bazar, världens största flyktingläger, hem för närmare en miljon flyktingar.

Kronprinsessan på Cox's Bazar, världens största flyktingläger, hem för närmare en miljon flyktingar. Foto: Ida Åkesson/SPA

Besök på ett kulturcenter i flyktinglägret i Cox's Bazar.

Besök på ett kulturcenter i flyktinglägret i Cox's Bazar. Foto: Ida Åkesson/SPA

Som avslutning på besöket i Cox’s Bazar besökte Kronprinsessan och delegationen Khurushkul Ashrayan. Där har Bangladesh regering byggt ett bostadsområde med boenden för flyktingar som tvingats lämna sina hem på grund av klimatförändringar.

Kronprinsessan anländer till Khurushkul Ashrayan.

Kronprinsessan anländer till Khurushkul Ashrayan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Dagen avslutades i Dhaka med en middag på svenska residenset där Sveriges ambassadör Alexandra Berg von Linde stod värd. Under middagen deltog representanter från civilsamhället.

Tisdag 19 mars

Andra dagen i Bangladesh inleddes med fältbesök i Khulna där Kronprinsessan tog del av en rad olika projekt som UNDP genomför.

I Khulna träffade Kronprinsessan och delegationen kvinnor som berättade om hur klimatförändringarna påverkar deras liv.

I Khulna träffade Kronprinsessan och delegationen kvinnor som berättade om hur klimatförändringarna påverkar deras liv. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bangladesh är drabbat av klimatförändringar och en konsekvens är ökade salthalter i dricksvattnet. Vid besöket i Khulna fick Kronprinsessan se en anläggning där man arbetar med att säkra rent dricksvatten till befolkningen genom ett reningssystem för uppsamling av regnvatten.

Kronprinsessan i samtal med lokalbefolkningen i Khulna.

Kronprinsessan i samtal med lokalbefolkningen i Khulna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bangladesh är drabbat av klimatförändringar och årligen översvämmas 30 till 70 procent av landytan.

Bangladesh är drabbat av klimatförändringar och årligen översvämmas 30 till 70 procent av landytan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan möter lokala fiskodlare i Khulna.

Kronprinsessan möter lokala fiskodlare i Khulna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Besök på Union Digital Center där Kronprinsessan välkomnades med en uppvisning av traditionella sånger och musik.

Besök på Union Digital Center där Kronprinsessan välkomnades med en uppvisning av traditionella sånger och musik. Foto: Ida Åkesson/SPA

Som avslutning på besöket i Khulna invigde Kronprinsessan ett Smart Service Point of Post Office och fick information om hur Bangladesh och UNDP arbetar med digitalisering och inkluderande digital utveckling. Det nya postkontoret är det första i satsningen på att digitalisera 500 postkontor över hela landet.

Syftet med de nya postkontoren är att tillhandahålla digitala posttjänster på ett effektivt och inkluderande sätt, även till landsbygden.

Syftet med de nya postkontoren är att tillhandahålla digitala posttjänster på ett effektivt och inkluderande sätt, även till landsbygden. Foto: Henrik Montgomery/TT

På eftermiddagen reste Kronprinsessan vidare till Jelepara Dakshin som ligger i utkanten av Bangladesh andra största stad Chattogram. Där besökte Kronprinsessan ett UNDP-projekt som syftar till att förbättra tillgången till rent vatten, samt bygga en vall för att förebygga erosion och översvämningar längs floden Karnaphuli. Projektet görs tillsammans med Bangladesh regering och kvinnor i lokalsamhället.

Kronprinsessan i Jelepara Dakshin.

Kronprinsessan i Jelepara Dakshin. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan i Jelepara Dakshin.

Kronprinsessan, statsrådet Johan Forssell och representanter från UNDP träffar lokalbefolkning som berättar om projektet med att bygga en vall för att förhindra översvämningar . Foto: Ida Åkesson/SPA

Dagen avslutades med ett besök på Asian University for Women (AUW). Universitetet grundades 2008 och riktar sig särskilt till kvinnor som vuxit upp i svåra förhållanden i regionen.

Kronprinsessan på AUW som erbjuder åtta program på kandidatnivå, och tre program på masternivå till kvinnliga studenter.

Kronprinsessan på AUW som erbjuder åtta program på kandidatnivå, och tre program på masternivå till kvinnliga studenter. Foto: Ida Åkesson/SPA

Vid besöket på AUW höll Kronprinsessan ett tal där hon bland annat sade:

With your drive, determination, and education, I place great hope in you as future changemakers.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan håller tal på AUW.

Kronprinsessan håller tal på AUW. Foto: Ida Åkesson/SPA

Måndag 18 mars

Första dagen inledde Kronprinsessan i huvudstaden Dhaka vid ett evenemang om inkluderande digital utveckling. Under de senaste 15 åren har UNDP tillsammans med Bangladesh regering bland annat etablerat över 8 500 lokala digitala center som bistår lokalsamhällen med olika offentliga tjänster så som ID-kort, födelsebevis och utbildning i digital läskunnighet.

Kronprinsessan anländer till "Innovate Together for #ZeroDigitalDivide".

Kronprinsessan anländer till "Innovate Together for #ZeroDigitalDivide". Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan samtalar med deltagare vid evenemang om digital utveckling i Bangladesh.

Kronprinsessan samtalar med deltagare vid evenemang om digital utveckling i Bangladesh. Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter evenemanget deltog Kronprinsessan i ett möte med Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina som även bjöd gästerna på en middag med traditionella maträtter från Bangladesh.

Kronprinsessan i möte med Bangladesh premiärminister

Kronprinsessan i möte med Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina. Foto: Henrik Montgomery/TT

Statsrådet Johan Forssell och premiärminister Sheikh Hasina.

Statsrådet Johan Forssell och premiärminister Sheikh Hasina. Foto: Henrik Montgomery/TT

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.

Upptäck mer

Till toppen