Prins Carl Philip vid veterankonferens

Den 15 december närvarade Prins Carl Philip vid Försvarsmaktens veterankonferens på Karlbergs slott. Konferensen arrangerades för första gången på uppdrag av regeringen.

Prins Carl Philip bredvid Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och statsrådet Pål Jonson.

Prins Carl Philip bredvid Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm och statsrådet Pål Jonson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Veterankonferensen arrangeras med syfte uppmärksamma frågor som rör veteraner och involvera olika samhällssektorer.

Vid konferensen deltog statsrådet Pål Jonson och Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm tillsammans med inbjudna organisationer, föreningar och forskningsinstitut.

H.K.H. Prins Carl Philip är hög beskyddare av Sveriges veteranförbund.