Drottningen delade ut pris till en ung alzheimer­­forskare

Den 15 november delade Drottningen ut H.M. Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare vid en ceremoni i Tyska kyrkan i Stockholm.

Drottningen tillsammans med pristagaren Jacob Vogel och Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson.

Drottningen tillsammans med pristagaren Jacob Vogel och Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson. Foto: Yanan Li

Årets mottagare av priset är dr Jacob Vogel vid Lunds universitet som är en ledande forskare inom neurodegenerativa sjukdomar och har redan bidragit med flera viktiga fynd till Alzheimer­forskningen. Bland annat har han lett en inflytelserik studie som visade att förändringar i hjärnan relaterade till Alzheimers sjukdom varierar från person till person.

Drottningen höll tal vid prisceremonin i Tyska kyrkan.

Drottningen höll tal vid prisceremonin i Tyska kyrkan. Foto: Yanan Li

I samband med prisutdelningen höll Drottningen ett tal där hon bland annat sa:

Vårt hopp står till forskningens framsteg och drömmen om att hitta ett botemedel. Men det är inte lätt, eftersom hjärnan är vår svåraste kroppsdel att forska i.

För att klara denna uppgift krävs skicklighet och uthållighet och det krävs samarbete. Den kunskapen och erfarenhet vi besitter måste föras över till de yngre forskarna.

H.M. Drottningen

Priset som syftar till att få fler unga forskare att inrikta sig på att hitta ett botemedel mot Alzheimers sjukdom instiftades av Alzheimerfonden i samband med Drottningens 70-årsdag. 2023, då Drottningen fyller 80 år, uppgår prissumman till 500 000 kr.

Foto: Yanan Li

Till toppen