Prins Carl Philip vid Krigs­vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Den 13 november närvarade Prins Carl Philip vid Kungl. Krigsvetenskapsakademiens 227:e högtidssammankomst. Sammankomsten ägde rum i Börshuset i Gamla stan i Stockholm.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belönade mottar sina medaljer från Prins Carl Philip i Börshuset. Från vänster: Anders Persson, Sebastian Fredriksson, Pernilla Hultén, Joakim Paasikivi och Jens Corsman.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens belönade mottar sina medaljer från Prins Carl Philip i Börshuset. Från vänster: Anders Persson, Sebastian Fredriksson, Pernilla Hultén, Joakim Paasikivi och Jens Corsman. Foto: Cecilia Liljeton

Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) är en fristående icke-statlig institution vars syfte är att främja vetenskap av betydelse för Sveriges försvar och säkerhet.

Foto: Cecilia Liljeton

Belöningar utdelades

Under högtidssammankomsten delade Prins Carl Philip ut akademiens belöningsmedaljer.

Läs mer om belöningarna

Sammankomsten avslutades med en middag på Karlbergs slott.