Serafimerringning för Martti Ahtisaari

Fredagen den 10 november ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Republiken Finlands förutvarande president Martti Ahtisaari, som avled den 16 oktober.

President Martti Ahtisaaris serafimersköld placerad i Riddarholmskyrkans kor under fredagen.

President Martti Ahtisaaris serafimersköld placerad i Riddarholmskyrkans kor under fredagen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Serafimerringningen pågick under en timme, mellan kl. 12.00–13.00, och genomfördes på samma dag som den förutvarande presidentens statsbegravning ägde rum i Helsingfors domkyrka.

Serafimerskölden fördes i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan under serafimerringningen.

Serafimerskölden fördes i procession från Kungl. Slottet till Riddarholmskyrkan under serafimerringningen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Sköld placerad i kyrkan

Under serafimerringningen placerades den framlidne presidentens serafimersköld i koret av vice ordenskansler Per Sandin från Kungl. Maj:ts Orden.

Från i dag hänger nu skölden i Riddarholmskyrkan tillsammans med andra bortgångna riddares och ledamöters sköldar.

President Martti Ahtisaari utnämndes till riddare av Kungl. Serafimerorden år 1994 i samband med statsbesöket till Sverige. Han mottog därefter Serafimerordens kedja vid DD.MM. Konungen och Drottningens statsbesök till Finland 1996.