Svenskar kan återigen föreslås för ordnar

Alla som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen kan från och med 2023 återigen ta emot svenska riddarordnar.

Nordstjärneorden

Nordstjärneorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Den så kallade ”belöningsreformen”, som har sin bakgrund i en bred politisk överenskommelse mellan riksdagspartierna, innebär att de kungliga ordnarna från och med i år kan förlänas såväl svenskar som utländska medborgare och statslösa.

Med det återupplivade ordensväsendet ska staten kunna uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar.

En förtjänstfull insats kan utföras på lokal eller regional nivå likaväl som på nationell eller internationell nivå, det kan vara punktinsatser eller livsgärningar av stor betydelse för samhället och dess invånare som exempelvis en livräddande insats, en vetenskaplig bedrift eller en insats för vård och omsorg. Det kan också vara en insats inom kultur- eller utbildningsområdet eller inom näringslivet.

Ordnarna förlänas genom beslut av H.M. Konungen på förord av regeringen.

Förslag

Vill du föreslå en person för en orden? Då är du välkommen att inkomma med förslag till Kungl. Maj:ts Orden (KMO). Läs mer om hur du går till väga genom att besöka Kungl. Maj:ts Ordens webbplats: www.kungligmajestätsorden.se

På KMO:s webbplats kan du också läsa mer om de kungliga svenska riddarordnarna.

Ordensväsendet

  • Kungl. Serafimerorden förlänas svenska Kungahuset samt på regeringens förord företrädesvis till statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.
  • Kungl. Svärdsorden förlänas militär personal som inom det militära området har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen.
  • Kungl. Nordstjärneorden är avsedd som belöning för personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.
  • Kungl. Vasaorden förlänas för personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen, särskilt inom icke offentlig verksamhet, samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag.