Serafimerringning för Giorgio Napolitano

Den 26 september ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Giorgio Napolitano, Italiens förutvarande president, som var riddare av Kungl. Serafimerorden.

Giorgio Napolitanos porträtt och serafimersköld i Riddarholmskyrkan under serafimerringningen.

Giorgio Napolitanos porträtt och serafimersköld i Riddarholmskyrkan under serafimerringningen. Foto: Kungl. Maj:ts Orden

Förutvarande president Napolitano avled den 22 september 2023 i en ålder av 98 år. Giorgio Napolitano utnämndes till riddare av Kungl. Serafimerorden den 13 mars 2009 i samband med statsbesöket till Italien. Han var riddare nummer 857 sedan Serafimerordens instiftande år 1748.

Serafimerringningen, då kyrkans klocka ringer ut över huvudstaden under en timme, genomförs traditionsenligt på samma dag som begravningen.
Kyrkan var öppen för allmänheten under ceremonin.

Serafimerringning

På begravningsdagen förs den avlidna serafimerriddarens eller serafimer­ledamotens vapensköld från Kungl. Slottet till Riddarholms­kyrkan under värdiga former. Serafimerringningen sker klockan 12–13 och Riddarholmskyrkans stora klocka ringer oavbrutet under denna timma.

Läs mer om serafimerringning på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats