Prins Daniel hedrade omkomna poliser

I helgen hedrade Prins Daniel poliser som omkommit i tjänsten. Prinsen närvarade under lördagen den 7 oktober vid Polismyndighetens minneshögtid i Kungsholms kyrka i Stockholm.

Prins Daniel tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg och statsrådet Gunnar Strömmer vid minneshögtiden i Kungsholms kyrka.

Prins Daniel tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg och statsrådet Gunnar Strömmer vid minneshögtiden i Kungsholms kyrka. Foto: Polismyndigheten

Under minneshögtiden hedrades anställda inom Polisen som mist livet i tjänsten sedan Polisens förstatligande 1965.

Foto: Polismyndigheten

Foto: Polismyndigheten

Minneshögtiden innehöll musik, tal och ljuständning.

Minneshögtiden hölls i Kungsholms kyrka

Minneshögtiden hölls i Kungsholms kyrka. Foto: Polismyndigheten

Om Polisens minnesdag

Polisens minnesdag, som inrättades 2019, hedrar anställda inom Polismyndigheten som omkommit i tjänsten sedan Polisens förstatligande 1965. Den infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en ceremoni.