Kungaparet vid Global Child Forums partnerdag

Den 3 oktober deltog Kungen och Drottningen vid ett möte med Global Child Forum och organisationens samarbetspartner.

Kungaparet tillsammans med Global Child Forums ledning och partner vid mötet på Kungl. Slottet.

Kungaparet tillsammans med Global Child Forums ledning och partner vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: GCF

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter.

Mötet inleddes med att Kungen hälsade alla välkomna till Kungl. Slottet.

Därefter följde en agenda med fokus på hur Global Child Forum och dess samarbetspartners ska fortsätta det strategiska arbetet tillsammans framöver.

Drottningen summerade partnerdagen med några avslutande ord där hon bland annat sade:

The accomplishments we celebrate today exemplify the positive outcomes that can be achieved through sustained dedication to children's rights.

We must carry forward the spirit of collaboration that has been the hallmark of today's discussions.

H.M. Drottningen