Hovet uppvaktade Kungen inför 50-årsjubileet

Den 13 september överlämnade Kungl. Hovstaternas personal en gåva till Kungen med anledning av 50-årsjubileet på tronen.

Kungafamiljen på Logården vid överlämningen av gåvan från Hovets personal.

Kungafamiljen på Logården vid överlämningen av gåvan från Hovets personal. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Med anledning av Kungens 50-årsjubileum på tronen hade Hovstaternas personal samlat in medel för att vid grindarna mot Logården kunna uppföra två av Kungens monogram.

De två nya monogrammen är placerade på varsin sida om Logårdens grind med Karl XIV Johans monogram.

De två nya monogrammen är placerade på varsin sida om Logårdens grind med Karl XIV Johans monogram. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen anländer till ceremonin på Logården.

Kungafamiljen anländer till ceremonin på Logården. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

I samband med avtäckningen av gåvan spelades Jubileumsfanfaren.

I samband med avtäckningen av gåvan spelades Jubileumsfanfaren. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

Monogram

Denna version av Kungens monogram formgavs 1996 av gravörmästaren Lennart Askwall.

Läs mer om den Kungl. Familjens monogram

Ett av monogrammen på Logården.

Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna