Drottningen vid diplomerings­ceremoni

Den 5 september deltog Drottningen vid Silviahemmets diplomeringsceremoni i Drottningholms slottsteater.

Drottningen vid diplomeringsceremonin på Drottningholms slottsteater, tillsammans med Hoa Hoang, silviasyster och Claes Dinkelspiel, Stiftelsen Silviahemmets stiftare.

Drottningen vid diplomeringsceremonin på Drottningholms slottsteater, tillsammans med Hoa Hoang, silviasyster och Claes Dinkelspiel, Stiftelsen Silviahemmets stiftare. Foto: Yanan Li

Under ceremonin delade Drottningen ut broscher och diplom till examinerade silviasystrar, silviasjuksköterskor och biståndshandläggare som gått sin utbildning vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet, samt till silvialäkare, silviaarbetsterapeut och silviafysioterapeut, utbildade vid Karolinska Institutet.

En av stipendiaterna som fick ta emot diplom ur Drottningens hand.

En av stipendiaterna som fick ta emot diplom ur Drottningens hand. Foto: Yanan Li

Drottningen tog initiativ till stiftelsen Silviahemmet för över 25 år sedan och har under åren överlämnat Silviahemmets brosch och diplom till över 1000 personer som utbildad sig inom demenskunskap.

Drottningen tog initiativ till stiftelsen Silviahemmet för över 25 år sedan och har under åren överlämnat Silviahemmets brosch och diplom till över 1000 personer som utbildad sig inom demenskunskap. Foto: Yanan Li

Rektor Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet, rektor Johanna Adami från Sophiahemmet högskola och rektor Annika Östman Wernerson från Karolinska institutet närvarade under ceremonin.

Drottningen tillsammans med stipendiater och representanter för Silviahemmet och Karolinska institutet.

Foto: Yanan Li

Drottningen tillsammans med stipendiater och representanter för Silviahemmet och Karolinska institutet.

Foto: Yanan Li

Som avslutning delade Drottningen ut stiftelsen Alzheimer Lifes stipendium till skådespelaren Nina Gunke, undersköterskan Maria Toledo, Janni Ahlgren, dotter till alzheimersjuk, samt de sociala entreprenörerna Maria och Gustaf Cavalli.

Stiftelsen Alzheimer Life arbetar för att bryta stigmat och öka kunskapen kring Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga.

Det finns utbildningar till Silviasyster, Silviasjuksköterska, Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut och Silviafysioterapeut, samt kurser inom demenskunskap för biståndshandläggare, tandläkare, tandhygienister, logopeder och diakoner med diplom från Silviahemmet.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet