Drottningen invigde nytt demens­boende i Tyskland

Den 1 september närvarade Drottningen vid invigningen av ett nytt demensboende i staden Forst, inom ramen för projektet Smart-City Forst. Projektets syfte är att anpassa en hel stad och dess närområde för invånare med demens.

Drottningen under invigningsceremonin, tillsammans med ministerpresident Dietmar Woidke och partners i projektet Smart-City Forst.

Drottningen under invigningsceremonin, tillsammans med ministerpresident Dietmar Woidke och partners i projektet Smart-City Forst. Foto: Land Brandenburg

Invigningsceremonin inleddes i Forster Hof, där Brandenburgs ministerpresident Dietmar Woidke välkomnade deltagarna. Därefter höll Drottningen ett tal.

Drottningen höll tal vid invigningen.

Drottningen höll tal vid invigningen. Foto: Land Brandenburg

Ceremonin fortsatte vid entrén till bostadskomplexet på Berliner Platz där Drottningen tillsammans med representanter för projektet klippte ett band.

Drottningen fick en visning av bostäderna och möjlighet att samtala med boende och vårdpersonal.

Drottningen hälsar på staden Forsts invånare.

Drottningen hälsar på staden Forsts invånare. Foto: Land Brandenburg

Bostäderna som nu invigts är utrustade med smart hemteknik så att även personer med demenssjukdom kan bo där. Med pilotprojektet Smart-City Forst har staden Forst skapat en modell för demensvänlig stadsmiljö som även kan användas av andra städer och regioner i Tyskland.

Byggprojektet har genomförts i samarbete med sjukhuset Lausitz Klinik Forst, som är certifierat av Stiftelsen Silviahemmet.

Smart-City Forst har framför allt drivits av bygg- och vårdföretag, men även samarbetspartners inom hälsa, socialtjänst, frivillig­arbete och kultur har knutits till projektet. Alla nätverkspartners har utbildats enligt Silviahemmets riktlinjer.

Drottningen hälsar patienter vid Lausitz Klinik Forst.

Foto: Land Brandenburg

Avslutningsvis besökte Drottningen geriatriska avdelningen på sjukhuset Lausitz Klinik Forst, där hon visades runt på avdelningens terapi- och behandlingsområden. Även här fick Drottningen tillfälle att samtala med patienter och medarbetare.

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av H.M. Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demens­området. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns snart 800 Silviasystrar och Silvia­sjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet.

Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras. Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet