Kungaparet besökte 900-års­jubilerande Lunds domkyrka

Den 30 juni var Kungen och Drottningen hedersgäster vid en högtidsgudstjänst med anledning av Lunds domkyrkas kryptas 900-årsjubileum.

Kungaparet under högtidsgudstjänsten i Lunds domkyrka.

Kungaparet under högtidsgudstjänsten i Lunds domkyrka. Foto: Gunnar Menander

I år är det 900 år sedan ärkebiskop Asser invigde domkyrkans äldsta altare. Det östra altaret i kryptans absid togs i bruk den 30 juni 1123 till Johannes döparen, profeter och patriarker.

Kungaparet vid kryptans altare tillsammans med domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Kungaparet vid kryptans altare tillsammans med domkyrkokaplan Lena Sjöstrand. Foto: Gunnar Menander

Vid gudstjänsten predikade biskopen i Lund, Johan Tyrberg. För första gången på flera hundra år framfördes liturgisk sång hämtad ur Missale Lundense, ett nyligen funnet Lundamissale från 1200-talet.

Drottningen tar emot en blomsterbukett av Ronja Isla Nilsson vid ankomsten.

Drottningen tar emot en blomsterbukett av Ronja Isla Nilsson vid ankomsten. Foto: Gunnar Menander

Kungen och Drottningen under besöket i Lund.

Kungen och Drottningen under besöket i Lund. Foto: Olle Torkelsson/TT