Drottningen vid invigning av utställningen Sju Liv

Den 19 juni närvarade Drottningen vid invigningen av Sju Liv som är den första publika utställningen på Sveriges museum om Förintelsen. Vid invigningen närvarade också talman Andreas Norlén och kulturminister Parisa Liljestrand.

Drottningen tillsammans med Magnus Hagberg vid ankomsten till museet.

Drottningen tillsammans med Magnus Hagberg vid ankomsten till museet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vid ankomsten till museet togs Drottningen emot av Magnus Hagberg, överintendent och Lydia Rosell Cacho, program- och eventansvarig vid Sveriges Museum om Förintelsen.

Drottningen inviger utställningen ”Sju Liv”.

Drottningen inviger utställningen ”Sju Liv”. Foto: Robin Bäckman/TT

Efter tal av bland andra talmannen och kulturministern invigde Drottningen utställningen genom att klippa ett band och fick därefter en visning av utställningen.

I samband med ceremonin framfördes musikinslag på jiddisch och romska av Gabrielle Aaron Johansson respektive Witt Mihaj.

Läs mer om utställningen Sju Liv