Kronprinsessan besökte Ängsö nationalpark

Den 9 juni besökte Kronprinsessan Ängsö nationalpark. Besöket var en del av Kronprinsessans initiativ att besöka Sveriges alla 30 nationalparker.

Under vandringen i Ängsö nationalpark fick Kronprinsessan tillverka en så kallad mulmholk.

Under vandringen i Ängsö nationalpark fick Kronprinsessan tillverka en så kallad mulmholk. Foto: Michael Campanella/SPA

Genom att besöka Sveriges alla nationalparker vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser.

Kronprinsessan och hunden Rio under vandringen på Ängsö.

Kronprinsessan och hunden Rio under vandringen på Ängsö. Foto: Michael Campanella/SPA

Kronprinsessan inledde dagen tillsammans med länsöverdirektör Åsa Ryding vid Hemudden och vandrade genom ön upp till nationalparkens norra del, Adamsudden. Vandringen gick därefter runt Adamsudden längs vattnet till Norrudden där lunchen ägde rum på klipporna.

Eftermiddagens vandring gick längs vattnet förbi Tjuvudden ner mot Sandudden och därefter tillbaka ner till Hemudden.

Kronprinsessan vattnar stubben som ska bli en mulmholk.

Kronprinsessan vattnar stubben som ska bli en mulmholk. Foto: Michael Campanella/SPA

Under vandringen fick Kronprinsessan information om Ängsös historia, äldre åkerbruk, ängsmarker och hamlade träd. Kronprinsessan fick även tillverka en mulmholk, en bostad för insekter som efterliknar murkna träd.

Kronprinsessan fick information om Ängsös historia och äldre åkerbruk.

Kronprinsessan fick information om Ängsös historia och äldre åkerbruk. Foto: Michael Campanella/SPA

Ängsö som är en av Sveriges äldsta nationalparker bildades 1909 med syfte att bevara den vackra miljön. Under besöket på Ängsö fick Kronprinsessan uppleva öns varierande natur, samt få information från lokala experter och personal från Länsstyrelsen som berättade om nationalparken.

Ängsö har en varierande naturen med lövlundar, gammelbarrskog och havsvikar vilka erbjuder populära boplatser för fåglar och en del av ön utgörs av ett fågelskyddsområde.

Kronprinsessan och kor under vandringen på Ängsö.

Michael Campanella/SPA

Nationalparker i Sverige

En nationalpark bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och i dag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Läs mer om Sveriges nationalparker

Om Kronprinsessans vandringar

De kommande åren planerar Kronprinsessan besöka Sveriges 30 nationalparker. Genom sina besök i nationalparkerna vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Vid varje besök deltar lokala experter som guidar och ger information om naturen i den aktuella nationalparken.

Idén till besöken i nationalparkerna kom under Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap, hösten 2017 – våren 2019.