Kungen gav högtidliga audienser

Den 28 mars tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Kungen tillsammans med Thailands ambassadör Arunrung Phothong Humphreys.

Kungen tillsammans med Thailands ambassadör Arunrung Phothong Humphreys. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid. Ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

De utländska sändebud som Kungen tog emot i högtidlig audiens var:

  • Thailands ambassadör Arunrung Phothong Humphreys
  • Heliga stolens nuntie Julio Murat
  • Österrikes ambassadör Doris Danler
  • Djiboutis ambassadör Aden Mohamed Dileita

Sändebuden från Thailand, Heliga stolen och Djibouti ackrediterades via specialarrangemang tidigare i år, men fick i samband med dagens ceremoni tillfälle till högtidlig audiens hos Kungen.

Ordnar

När Kungen tog emot Thailands ambassadör bar han Kungl. Thailändska Rajamintrabhornsorden. Vid mottagandet av Heliga stolens nuntie bar Kungen Påvliga Piusorden med kedja. Kungen bar Republiken Österrikes förtjänstordens storkors vid audiensen med Österrikes ambassadör.

Kungen och Heliga stolens nuntie Julio Murat.

Kungen och Heliga stolens nuntie Julio Murat. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Kungen tillsammans med Österrikes ambassadör Doris Danler.

Kungen tillsammans med Österrikes ambassadör Doris Danler. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Djiboutis ambassadör Aden Mohamed Dileita tas emot av Kungen vid dagens audiens.

Djiboutis ambassadör Aden Mohamed Dileita tas emot av Kungen vid dagens audiens. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Djiboutis nyutnämnde ambassadör Aden Mohamed Dileita tas emot på Inre borggården.

Djiboutis nyutnämnde ambassadör Aden Mohamed Dileita tas emot på Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Hovstallmästare Ulf Gunnehed övervakar kortegens ankomst till Inre borggården.

Hovstallmästare Ulf Gunnehed övervakar kortegens ankomst till Inre borggården. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna