Kungen närvarade vid Kungl. Fysio­grafiska sällskapets 250-årsjubileum

Fredagen den 2 december närvarade Kungen vid 250-årsjubileet för Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Sällskapet är en av de kungliga akademierna och har till uppgift att främja vetenskapen inom natur­vetenskap, medicin och teknik.

Kungen delar ut Fysiografiska Sällskapets minnesmedalj i guld till Stefan Karlsson.

Kungen delar ut Fysiografiska Sällskapets minnesmedalj i guld till Stefan Karlsson. Foto: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

Vid ankomsten till Lunds domkyrka välkomnades Kungen av universitetsrektor Erik Renström och Kungl. Fysiografiska sällskapets styrelse.

I domkyrkan höll Kungl. Fysiografiska sällskapet sitt högtidssammanträde som inleddes med ett hälsningsanförande av preses Lena Ambjörn.

I samband med sammanträdet delade Kungen ut följande medaljer och priser:

Kungl. Fysiografiska sällskapets minnesmedalj i guld

  • Professor Stefan Karlsson

Engeströmska medaljen i guld

  • Professor Roland von Bothmer

Westrupska priset

  • Professor Björn Jonson
  • Professor Lars Björck
  • Professor Sophia Hober

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik

  • Professor Ute Bohnacker

Efter sammanträdet deltog Kungen vid sällskapets jubileumsbankett Universitetshuset. I samband med banketten höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

1700-talets tidsanda präglades av optimism. Det fanns en stark tro på vetenskapen och dess betydelse för samhället. Detta upplysningsideal är lika relevant i dag, och minst lika viktigt att värna. Det gör man till exempel genom att stödja och uppmärksamma forskning, vilket är just vad detta sällskap gör.

Jag ber därför att få önska lycka till med de nästkommande 250 åren.

H.M. Konungen

Kungen anländer till Universitetshusets aula genom atriet tillsammans med Fysiografens preses Lena Ambjörn och Lunds universitets rektor Erik Renström.

Kungen anländer till Universitetshusets aula genom atriet tillsammans med Fysiografens preses Lena Ambjörn och Lunds universitets rektor Erik Renström. Foto: Kungl. Fysiografiska Sällskapet/Per Lindström

Om Kungl. Fysiografiska sällskapet

Fysiografiska Sällskapet i Lund stiftades 1772. Gustav III stadfäste sällskapets stadgar 1778. Akademin har 298 arbetande ledamöter, därutöver ständiga ledamöter.

Sällskapet förvaltar ett stort antal donationer ur vilka medel utdelas som stipendier, särskilt till yngre forskare. Sällskapet delar även ut priser, bland annat Linnépriset och medaljer för ”framstående och långvariga forskningsinsatser”.

Läs mer om Kungl. Fysiografiska sällskapet