H.M. Konungens tacktal vid bankett med anledning av Kungl. Fysiografiska sällskapets 250-årsjubileum

Lund

(Det talade ordet gäller)

Preses och ledamöter av Kungliga fysiografiska sällskapet,
Herr statsråd,
Fru landshövding,
Herr rektor,
Representanter för gästande akademier,
Mina damer och herrar

Jag vill passa på att tacka våra värdar för en trevlig kväll med både god mat och vacker sång.

Som beskyddare av Kungliga Fysiografiska sällskapet har det varit en ära att delta i dagens högtidliga jubileumsfirande. Det har varit både lärorikt och glatt.

Sällskapets 250 år är inte så lätta att sammanfatta. Men om jag skulle försöka mig på en nutida tidningsrubrik så skulle det kanske bli:

”Lärt sällskap bildades i Lund – du kan aldrig ana vad som hände sen!”

Kära festdeltagare, skämt åsido: Jag inser att jag befinner mig i ett sammanhang där man inte ostraffat slarvar med korrelation och kausalitet.

Med detta sagt, tillåter jag mig ändå att konstatera, att både naturvetenskapen, tekniken och medicinen har gjort enorma framsteg sedan sällskapet bildades. Framsteg som har påverkat vårt samhälle och våra livsvillkor i grunden.

1700-talets tidsanda präglades av optimism. Det fanns en stark tro på vetenskapen och dess betydelse för samhället. Detta upplysningsideal är lika relevant i dag, och minst lika viktigt att värna. Det gör man till exempel genom att stödja och uppmärksamma forskning, vilket är just vad detta sällskap gör.

Jag ber därför att få önska lycka till med de nästkommande 250 åren.

Återigen tack för en enastående trevlig kväll!