Kungafamiljen vid Global Child Forums partnerdag

I dag deltog Kungaparet, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia vid ett möte med Global Child Forum och deras samarbetspartners.

Kungen höll några inledande välkomstord.

Kungen höll några inledande välkomstord. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter.

Kungen inledde mötet med ett välkomstanförande där han bland annat sade:

Ansvarskännande företag, och de blir allt fler, vill inte bara bidra till en positiv utveckling utan leda den. Där kan Global Child Forum vara ett värdefullt stöd – och kanske lite av en blåslampa – så att goda intentioner inte stannar på papperet, utan omsätts i konkret förändring

H.M. Konungen

Därefter följde en agenda med fokus på hur Global Child Forum och deras samarbetspartners ska fortsätta det strategiska arbetet tillsammans framöver.

Partnerdagen avslutades med att Drottningen höll några avslutningsord där hon bland annat sade:

Näringslivet har resurser, nätverk och många kloka människor som ni: allt det som behövs för att finna nya lösningar och skapa verklig, bestående förändring. Kära partners, ni och era olika samarbeten gör stor skillnad för barn och unga världen över.

H.M. Drottningen