Kungaparet besökte Göteborg

Fredagen den 15 oktober besökte Kungaparet Göteborg. Vid Nya varvet deltog Kungen i namngivningen av forskningsfartyget Skagerak, medan Drottningen återinvigde det nyrenoverade Drottning Silvias barnsjukhus.

Kungen döper forskningsfartyget Skagerak vid en ceremoni i Nya varvet.

Kungen döper forskningsfartyget Skagerak vid en ceremoni i Nya varvet. Foto: Johan Valkonen/Stella Pic​tures

På eftermiddagen närvarade Kungaparet vid invigningen av den nya orgeln i Göteborgs konserthus.

Namngivning av forskningsfartyget Skagerak

Vid Nya varvet togs Kungen emot av Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet och dekan Göran Hilmersson.

Namn­givnings­ceremonin inleddes med tal av landshövding Anders Danielsson och rektor Eva Wiberg.

Kungen höll därefter ett tal där han bland annat sade:

Målet är att detta avancerade flytande laboratorium ska göra vårt land världsledande inom marin forskning, undervisning och samverkan. Det är en god ambition! Jag ser fram emot att se den förverkligad.

H.M. Konungen

Kungen håller tal i samband med namngivningen av fartyget Skagerak.

Kungen håller tal i samband med namngivningen av fartyget Skagerak. Foto: Johan Valkonen/Stella Pic​tures

Kungen döpte fartyget R/V Skagerak genom att släppa en isflaska mot fartygsskrovet.

Efter namngivningsceremonin visade professor Katarina Abrahamsson fartyget. Kungen fick också möjlighet att delta i ett samtal med forskare inom det marina området vid Göteborgs universitet.

Kungen, rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson får en visning av fartyget.

Kungen, rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson får en visning av fartyget. Foto: Johan Valkonen/Stella Pic​tures

Skepparen Joakim Edvardsson visar fartygets instrument.

Skepparen Joakim Edvardsson visar fartygets instrument. Foto: Johan Valkonen/Stella Pic​tures

Återinvigning av nya Drottning Silvias barnsjukhus

Vid ankomsten till Drottning Silvias barnsjukhus togs Drottningen emot av professor Ian Milsom, områdeschef och professor Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Drottningen tillsammans med områdeschef Ian Milsom och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg vid ankomsten till Drottning Silvias barnsjukhus.

Drottningen tillsammans med områdeschef Ian Milsom och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg vid ankomsten till Drottning Silvias barnsjukhus. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Under besöket träffade Drottningen personal och unga patienter på lekterapiavdelningen och fick också en rundvandring på barnintensivvårds­avdelningen.

Drottningen besöker Lekterapin på barnsjukhuset.

Drottningen besöker Lekterapin på barnsjukhuset. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Drottningen besöker barnintensivvårdsavdelningen (BIVA).

Drottningen besöker barnintensivvårdsavdelningen (BIVA). Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Invigningsceremonin hölls i en inglasad del av sjukhusets fjärde våning och inleddes med musikunderhållning av Göteborgs­Operans barnkör. Därefter framfördes berättelser från sjukhusets verksamhet och regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström talade.

Drottningen tillsammans med barnen Emil och Aylin vid invigningsceremonin.

Drottningen tillsammans med barnen Emil och Aylin vid invigningsceremonin. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Under ceremonin höll Drottningen ett invigningstal där hon förklarade det nya Drottning Silvias barnsjukhus officiellt invigt. I sitt tal sade Drottningen bland annat:

Ni sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och alla andra viktiga medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus har en unik kompetens att bota och vårda barn i alla åldrar: från svårt sjuka prematura bebisar till nästan vuxna ungdomar.

Jag är övertygad om att de väl genomtänkta miljöerna här på sjukhuset underlättar för er att ytterligare driva den livsviktiga utvecklingen av barnsjukvården framåt, in i framtiden.

H.M. Drottningen

Drottningen invigde det nya barnsjukhuset med ett tal.

Drottningen invigde det nya barnsjukhuset med ett tal. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Invigning av Göteborgs konserthus nya orgel

Vid Göteborgs Konserthus togs Kungaparet emot av Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker, Per-Henrik Hartmann, VD för fastighetsbolaget Higab, Anders Sundberg, styrelseordförande i Higab och Gun-Marie Daun styrelseordförande i Göteborgs Symfonikers AB.

Kungaparet vid ankomsten till Göteborgs konserthus.

Kungaparet vid ankomsten till Göteborgs konserthus. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Professor Hans Davidsson, ordförande i Göteborg International Organ Academy, spelade därefter på orgeln och berättade om dess tillkomst och unika funktioner.

Instrumentet som byggts av Rieger Orgelbau, tillsammans med en internationell grupp med orgelexperter, förenar tradition med ny teknologi och innovation. Orgeln är den enda i världen som under publikens fötter har en separat basorgel med 40 stora baspipor. Konstruktionen gör att publiken både hör och känner de låga frekvenserna.

Professor Hans Davidsson presenterar den nya orgeln för Kungaparet.

Professor Hans Davidsson presenterar den nya orgeln för Kungaparet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT