H.M. Drottningens tal vid invigning av nya lokaler i Drottning Silvias barnsjukhus

Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Kära barn här i publiken,
kära barn och medarbetare ute i sjukhuset,
mina damer och herrar.

Att mitt namn får pryda Sveriges och Nordens största barnsjukhus, det är en stor ära för mig.

Och det gör mig glad att få komma hit i dag och se hur fint barnsjukhuset har utvecklats.

Barns rättigheter, deras livsvillkor och hälsa är frågor som engagerar mig djupt.

Under rundvandringen i dag har jag fått se och höra hur det här fina sjukhuset har utformats utifrån en solid grund av forskning kring läkande och trygga miljöer i vården. Men också utifrån FN:s barnkonvention.

Låt mig ge några exempel:

  • Barnkonventionen säger att barn inte skall skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

  Ni sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och alla andra viktiga medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus har en unik kompetens att bota och vårda barn i alla åldrar: från svårt sjuka prematura bebisar till nästan vuxna ungdomar.

  Jag är övertygad om att de väl genomtänkta miljöerna här på sjukhuset underlättar för er att ytterligare driva den livsviktiga utvecklingen av barnsjukvården framåt, in i framtiden.

  H.M. Drottningen

  Här på sjukhuset finns gott om plats för närstående. Att kunna få ha sin mamma bredvid sig på natten, eller att få äta pappas pannkakor – det är en trygghet som kan göra stor skillnad för ett sjukt barn.

  Dessutom är i princip alla vårdrum enkelrum, vilket stärker möjligheten till privatliv – något som är viktigt även för barn.

  • Artikel 31 i barnkonventionen talar om rätten till ”vila och fritid, lek och rekreation”.

  Detta har man verkligen tagit fasta på här. Se bara på den vackra inglasade trädgården på terrasserna här bredvid oss, och Lekterapin med skola, bibliotek och lekrum.

  • Till sist vill jag också säga något om den rätt som alla barn har till ”bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering.”

  Ni sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och alla andra viktiga medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus har en unik kompetens att bota och vårda barn i alla åldrar: från svårt sjuka prematura bebisar till nästan vuxna ungdomar.

  Jag är övertygad om att de väl genomtänkta miljöerna här på sjukhuset underlättar för er att ytterligare driva den livsviktiga utvecklingen av barnsjukvården framåt, in i framtiden.

  Det ni gör här – och kommer att göra – är till gagn och till glädje för många, många barn och deras anhöriga. Jag har svårt att tänka mig en mer meningsfull uppgift.

  Jag önskar er varmt lycka till med ert fortsatta viktiga arbete!

  Med detta band knyter vi samman det äldre barnsjukhuset med det nya. Härmed förklarar jag Nya Drottning Silvias barnsjukhus invigt!

  Till toppen